Glavno Dokumenti

Tekst Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske

IMA SAMO DEVET ČLANOVA, ALI JE IZUZETNO ZNAČAJAN DOKUMENT

NARODNA skupština Republike Srpske usvojila je Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.

SOS objavljuje integralni tekst ovog izuzetno značajnog dokumenta.

 

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Klub poslanika SNSD

Klub poslanika SP

Klub poslanika SDS-K

 

          PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE

          REPUBLIKE SRPSKE

          G-din Nedeljko Čubrilović

 

Na osnovu čl. 182., 184. i 190. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11i 34/17) Klubovi poslanika SNSD, SP i SDS-K podnose Prijedlog Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, sa molbom da je u skladu sa poslovničkim procedurama uvrstite u dnevni red Dvadeset druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KLUBA POSLANIKA SNSD

                                                                   Radovan Višković

 

 

              PREDSJEDNIK KLUBA POSLANIKA SP

                                                                  Slobodan Protić

 

                             PREDSJEDNIK KLUBA POSLANIKA SDS-K

                                                                       Darko Banjac

 

 PRIJEDLOG

          REZOLUCIJA  O ZAŠTITI USTAVNOG

          PORETKA I PROGLAŠENJU VOJNE

          NEUTRALNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

Polazeći od statusa Republike Srpske potvrđene Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum) kao potpisnice svih njegovih aneksa,

Imajući u vidu da je u Bosni i Hercegovini vođen jedan od tragičnih sukoba u regionu što je rezultiralo i posebnim Aneksom 1 B Dejtonskog sporazuma pod nazivom Sporazum o regionalnoj stabilizaciji,

Nastavljajući poziciju strane učesnice u zaključenju Dogovorenih osnovnih principa (Ženevski principi) od 8. septembra 1995. godine i Nastavka dogovorenih osnovnih principa (Njujorški principi) od 26. septembra 1995. godine kao temelja Dejtonskog sporazuma,

Potvrđujući opredjeljenje za dosljedno poštovanje obaveze provođenja Dejtonskog sporazuma u skladu sa Sporazumom od 29. avgusta 1995. godine kojim je Republika Srpska ovlastila Saveznu Republiku Jugoslaviju čija prava i obaveze sada ima Republika Srbija,  da u ime Republike Srpske potpiše mirovni sporazum,

Prihvatajući tumačenje Evropske komisije za demokratiju putem prava  (Venecijanske komisije) dato pod brojem 337/2005 od 10/11. juna 2005. godine, po kome se Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora odnosi i na entitete u Bosni i Hercegovini i anekse Dejtonskog sporazuma,

Imajući u vidu  Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbijeod 26.septembra 2006. godine koji je zaključen u skladu sa članom 3. tačka 2 a Ustava Bosne i Hercegovine,

Potvrđujući stav Narodne skupštine Republike Srpske o demilitarizaciji Bosne i Hercegovine kao strateškom rješenju za poslijeratnu situaciju,

Narodna skupština Republike Srpske, na osnovu člana 68. i 70. Ustava Republike Srpske, na ________ sjednici održanoj ___________ 2017. godine,  donosi

 

          REZOLUCIJU O ZAŠTITI USTAVNOG

          PORETKA I PROGLAŠENJU VOJNE

          NEUTRALNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

1.

Republika Srpska je trajno opredjeljena za poštovanje ustavnog  poretka  Bosne i Hercegovine nastale međunarodnim ugovorom uz garancije velikih sila i potpise Srbije i Hrvatske. Dejtonski sporazum je dio  međunarodnog prava i njegovi aneksi kao provedbeni sporazumi mogu se mijenjati samo uz sporazume strana – Republike Srpske i Federacije BiH.

2.

Po Ustavu Republika Srpska je jedinstven i nedjeljiv ustavnopravni entitet u sastavu Bosne i Hercegovine, samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije koje nisu izričito Aneksom 4. – Ustavom  BiH, dodijeljene institucijama Bosne i Hercegovine.

3.

Teritorija Republike Srpske je jedinstvena, nedjeljiva i neotuđiva u skladu sa članom 3. Dejtonskog sporazuma i Aneksom 2. Dejtonskog sporazuma pod nazivom Sporazumom o graničnoj liniji između entiteta i odnosnim pitanjima. Teritorija Republike Srpske u procentu 49% i 51% teritorije Federacije su neotuđivo pravo u okviru međunarodno priznatih granica Bosne i Hercegovine. To potvrđuje i Arbitražna odluka kojom je uspostavljen Brčko-distrikt  Bosne i Hercegovine kao suvlasništvo (kondominijum) oba entiteta, bez uspostavljanja  teritorije Bosne i Hercegovine.

4.

Teritorija Republike Srpske ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona,  niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Svaki pokušaj uskraćivanja svih suverenih prava nad teritorijom Republike Srpske smatraće se kršenjem ustavnog poretka i međunarodnog prava i neće proizvoditi pravno dejstvo.

5.

Republika Srpska je opredjeljena da svaki budući status koordiniše sa Republikom Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma. U skladu s tim Narodna skupština Republike Srpske donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srpske u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma u Republici Srpskoj  na kome bi se donijela konačna odluka o tom pitanju.

6.

Narodna skupština utvrđuje obavezu svih organa i institucija Republike Srpske na provođenje ove Rezolucije, primjenjujući ustavne nadležnosti Republike. Svako suprotno postupanje biće sankcionisano u skladu sa zakonom.

7.

Narodna skupština obavezuje na poštovanje ove Rezolucije i sve predstavnike iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, jer su birani u Republici Srpskoj koja je po ustavu i zakonu izborna jedinica. Obaveza se odnosi i na predstavnike iz Republike Srpske u međunarodnim organizacijama i forumima.

8.

Narodna skupština obavezuje Vladu i sve druge organe i institucije da obavještavaju Narodnu skupštinu o aktivnostima koje preduzimaju na sprečavanju pokušaja kršenja Dejtonskog sporazuma i Ustava Republike.

9.

Prethodno doneseni akti Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na punopravno članstvo u vojnim savezima, prestaju da važe.

 

PREDJSEDNIK  NARODNE  SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

 

5 Komentara

Klikni ovde da postaviš komentar