Komentari

Trifković: Akcija „Pravda za Davida“ nije samo rutinski šarpovski scenario smene režima

SRPSKA OPET NA UDARU IAKO BI USPEH SAD U NAMETANJU BOŠNJAČKE BiH GEOPOLITIČKI BIO ZA PODSMEH
 • Svi elementi operacije promene režima su prisutni, uključujući sporost ugrožene vlade da blagovremeno uoči signale i reaguje na opasnost. Da je skupštinski ekspoze ministra Lukača usledio prvog radnog dana posle Uskrsa, 10. aprila, umesto u četvrtak 10. maja, iz mine bi bilo moguće ukloniti upaljač. Ona sada preti detonacijom
 • Zapadni pobornici unitarne BiH u „Pravdi za Davida“ vide savršeno oruđe – jeftino, naoko spontano, potencijalno ubitačno – za željeni tok događaja. Koriste ga upravo u trenutku kada, posle dužeg zatišja, opet intenzivno pripremaju lobistički teren za ubeđivanje američke javnosti i zakonodavnih tela da prihvate „veći angažman“ SAD na Balkanu u cilju privođenja kraju „nezavršenog posla“
 • Pritisak ne samo na Banja Luku nego (možda i pre svega) na zvanični Beograd kao garanta sporazuma iz 1995. da prihvate novu rundu radikalne revizije dejtonskog okvira, zasigurno dolazi. Pobornike prinudne unitarizacije pritom ohrabruje kako nejedinstvo srpskih političara zapadno od Drine tako i slabost same Srbije
 • Još nije kasno da počne kreativno razmatranje mogućih scenarija izazova Srpskoj, koji veoma verovatno slede. Sposobnost opstanka jedne države – a ovo važi i za „entitet“ sa de fakto atributima države – u uslovima nenaklonjenog okruženja, uvek je bio krajnji test njene vitalnosti. Da bi RS taj test izdržala, da bi se politički konsolidovala i za svaki oblik otpora adekvatno pripremila – za početak ona mora biti svesna da joj on predstoji

Piše: Srđa TRIFKOVIĆ

OD SAMOG trenutka potpisivanja Dejtonsko-pariskih sporazuma u jesen 1995. prisutna je sklonost uticajnih ličnosti američkog spoljnopoličkog establišmenta – kao i njima bliskih aktera medijske, akademske i analitičke scene – da zagovaraju unitarizaciju Bosne i Hercegovine i radikalnu reviziju „Dejtona“ zarad postizanja tog cilja.

Nepunu godinu dana posle potpisivanja sporazuma, septembra 1996, sam njegov ključni tvorac – pok. Ričard Holbruk – založio se za novu konferenciju koja bi „ojačala“ do tada postignuto.

Pobornici unitarizacije, kako je 2011. istakao Stiven Majer, od početka imaju u vidu jasno zacrtan cilj: tranziciju Bosne i Hercegovine od navodno „nefunkcionalnog i ratom razdeljenog štićenika međunarodne zajednice u stabilnu, multietnički integrisanu liberalnu demokratiju“.

Skoro 23 godine posle Dejtona ništa se bitno nije izmenilo u stavu američkog establišmenta.

Kada dva prestižna istraživačka centra u Vašingtonu zajednički izdaju izveštaj propraćen velikim publicitetom, u kome pozivaju na američku „akciju“ ili „angažman“ u nekom delu sveta, možemo biti sigurni da to nije slučajno.

U protekle dve decenije, konkretne plodove slične medijsko-analitičke pripreme već smo videli u Srbiji, Iraku, Libiji i Siriji. Međutim, kada se establišmentski instituti simultano zalažu za hitni „povratak“ SAD na Balkan (kao da su sa njega ikada otišle!), možete biti sigurni da se nešto sprema – nešto u duhu iznenadnog dolaska stranih TV kamera na neku ulicu u Sarajevu 1994-95.

Prvog maja Nacionalni odbor za američku spoljnu politiku (National Committee on American Foreign Policy) i Institut Istok-Zapad zajednički su izdali izveštaj pod naslovom „Vreme za akciju na zapadnom Balkanu“. U njemu se ističe da je od kraja hladnog rata američki angažman na Balkanu imao za cilj da region bude „slobodan i da živi u miru“ kao pouzdani partner SAD u odgovorima na globalne izazove:

Naš je cilj bio da stabilizujemo Balkan i ojačamo bezbednost širom Evrope kroz integrisanje zapadnog Balkana u transatlanske strukture. Samo smo delimično uspeli… Region stagnira i prisutan je rizik od pogoršanja situacije usled tri faktora: neadekvatne lokalne vlasti i slabe ekonomije, nastavka napetosti između susednih država i zloćudnog uticaja stranih snaga“.

Među državama kojima navodno treba američka pomoć ne pominje se Hrvatska, ali se uz Albaniju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju pominje Kosovo.

Pod „neadekvatnim lokalnim vlastima“ pre svega se cilja na tobože remetilački „srpski entitet“ u BiH i potrebu njegovog dovođenja pod kontrolu. (O disfunkcionalnosti „države“ Kosovo nema ni pomena.)

Pod „napetostima“ među susedima, na prvom mestu se podrazumeva odnos Srbije prema Kosovu. Taj problem treba rešiti jasnim uslovljavanjem daljeg napredovanja Srbije ka EU – pri čemu uz bezuslovno priznanje Kosova treba zahtevati i prihvatanje spoljne politike po diktatu EU.

Pod malignim spoljnim faktorom podrazumeva se, naravno, Rusija.

Izveštaj, da sumiramo, oličava kontinuitet izrazito negativnih stavova američkog establišmenta prema Srbima. On je iznova došao do izražaja u skandaloznim izjavama komandanta snaga NATO u Evropi, generala Kertisa Skaparotija, pred odborom Senata SAD za vojna pitanja početkom marta.

Slične izveštaje videli smo u mnogo navrata u godinama za nama. Premda je reč o institucijama i „stručnjacima“ različitih profila, nivoa uticaja i sposobnosti – od zlokobnog Danijela Servera iz Instituta za mir SAD do Si-En-Enove agitpropovke Kristijane Amanpur – svi imaju nešto zajedničko najnovijem izveštaju Nacionalnog odbora za američku spoljnu politiku i Instituta Istok-Zapad.

Zajednička im je karakteristika da svojim ciljevima, konkretno unitarizaciji BiH, teže bez analize geostrateških argumenata koji im idu u prilog, bez racionalno artikulisanog argumenta zašto bi takav ishod – koji bi evidentno bio u interesu samo jedne strane u tročlanoj jednačini – bio u nacionalnom interesu SAD.

A priori tretirajući poželjnost „dovođenja pod kontrolu“ (tj. Likvidacije) Republike Srpske i stvaranja navodno građanske, evroatlanske, funkcionalne, postnacionalističke itd. Bosne i Hercegovine kao podrazumevanog strateškog cilja politike SAD, oni samo iznova kopiraju ratne ciljeve muslimanske strane i izbegavaju svaku debatu o političkoj prirodi, tehnici sprovođenja ili posledicama predloženog projekta.

Pritom pada u oči uistinu frapantna uniformnost njihovih nastupa i argumentacije. To nisu analitički tekstovi, već propagandni pamfleti iz kojih izvire apsolutna rešenost aktivista i lobista (pod firmom „analitičara“) da se teži davno zacrtanom cilju unitarne BiH nezavisno od empirijski proverljivih okolnosti na terenu i bez ikakve spremnosti na dijalog o suštinskim implikacijama projekta.

Da preti nova nestabilnost „dokazano“ je tvrdnjama, izmišljenim ili od njihovih lokalnih pulena lansiranim, o „srpskim paravojnim formacijama“ i „rastućem ruskom uticaju“.

Od prvog dana stupanja na snagu „Dejtona“ počela je sistematska kampanja poricanja legitimnosti Republike Srpske kao jednog od dva ravnopravna entiteta i njeno prikazivanje kao rezultata „genocida i etničkog čišćenja“. Paradoksalno, što više vremena prolazi to je vidljivija eskalacija viktimološke retorike u cilju postizanja navedenih političkih ciljeva.

Ona je doživela (za sada) vrhunac jula 2015, na drugu deceniju događaja, pri čemu je haški narativ dobio metafizički karakter.

Do sledeće okrugle srebreničke godišnjice ima dve godine i dva meseca, međutim, a sa stanovišta „unifikatora“ Bosne upravo sada – u kontekstu američke inicijative u suzbijanju ruskog uticaja na raznim frontovima – došao je trenutak za novi pokušaj destabilizovanja i srozavanja Republike Srpske.

Tako je osmišljena prilično rutinska šarpovska akcija zvana „Pravda za Davida“.

Svi elementi operacije promene režima su prisutni, uključujući sporost ugrožene vlade da blagovremeno uoči signale i reaguje na opasnost. Da je skupštinski ekspoze ministra Lukača usledio prvog radnog dana posle Uskrsa, 10. aprila, umesto u četvrtak 10. maja, iz mine bi bilo moguće ukloniti upaljač. Ona sada preti detonacijom.

Zapadni pobornici unitarne BiH u „Pravdi za Davida“ vide savršeno oruđe – jeftino, naoko spontano, potencijalno ubitačno – za željeni tok događaja. Koriste ga upravo u trenutku kada, posle dužeg zatišja, opet intenzivno pripremaju lobistički teren za ubeđivanje američke javnosti i zakonodavnih tela da prihvate „veći angažman“ SAD na Balkanu u cilju privođenja kraju „nezavršenog posla“.

Pritisak ne samo na Banja Luku nego (možda i pre svega) na zvanični Beograd kao garanta sporazuma iz 1995. da prihvate novu rundu radikalne revizije dejtonskog okvira, zasigurno dolazi.

Pobornike prinudne unitarizacije pritom ohrabruje kako nejedinstvo srpskih političara zapadno od Drine tako i slabost Srbije same.

Njihova su očekivanja pragmatično utemeljena: ako je vlada Srbije zarad beskrajnog „evropskog puta“ spremna na de fakto odricanje od Kosova i Metohije (briselski „sporazumi“ i predstojeće „teške odluke“), nije izvesno da bi zbog Republike Srpske napokon povukla crvenu crtu i ostala odlučna u odbijanju dodatnih „teških odluka“ koje će tražiti Vašington i njemu bespogovorno poslušni Brisel. Povrh svega, njih sokoli spremnost uticajnih snaga na političkoj sceni Republike Srpske da zarad svojih ličnih ambicija i stranačke ostrašćenosti, kao i do sada uostalom, idu na ruku pobornicima prinudne unitarizacije i likvidacije „genocidnog entiteta“.

U predstojećem periodu zaoštriće se postojeći i nastupiće novi sukobi zapadnih sila sa Rusijom. Njih će da pokreću pre svega SAD u cilju reafirmacije svoje uloge globalnog hegemona, samoproglašenog nosioca izuzetnosti i samozvanog lidera „međunarodne zajednice“. Ukoliko napokon usledi ozbiljniji ruski otpor po pitanju Ukrajine ili Sirije nego do sada, američkoj administraciji biće potrebna jedna jeftina i brza pobeda na nekom perifernom terenu – pobeda koja ne iziskuje previše truda, angažmana ili novca, a kojom svejedno može da se maše kao primerom spoljnopolitičkog uspeha.

Imajući u vidu kontinuitet odbojnosti prema Srbima– koja je došla do izražaja u pomenutim izjavama generala Skaparotija – kao i nejedinstvo političkih snaga unutar Republike Srpske, jasno je da scenario „okončanja nezavršenog posla na Balkanu“ ne predstavlja moguću, već neposrednu opasnost.

Sa globalne tačke gledišta, eventualni„uspeh“ SAD u nametanju bošnjačkog „rešenja“ maloj, iznutra politički podeljenoj i geostrateški tek periferno značajnoj Republici Srpskoj, bio bi vredan podsmeha. Za neposredne žrtve takvog scenarija, međutim, on bi predstavljao egzistencijalnu pretnju prvog reda, koja bi dovela u pitanje srpsku nacionalnu strategiju u celini i svrsishodnost žrtava iz rata 1992-95. posebno.

Još nije kasno da počne kreativno razmatranje mogućih scenarija izazova Republici Srpskoj, koji veoma verovatno slede u predstojećem periodu. Sposobnost opstanka jedne države – a ovo važi i za „entitet“ sa de fakto atributima države – u uslovima nenaklonjenog okruženja, uvek je bio krajnji test njene vitalnosti u hobsovskom svetu međunarodnih odnosa.

Da bi Republika Srpska taj test izdržala, da bi se politički konsolidovala i za svaki oblik otpora adekvatno pripremila, za početak ona mora biti svesna da joj on predstoji.

(Naslov i oprema teksta su redakcijski. Autorov naslov je bio „Republika Srpska na udaru, ne po prvi put”)

 

 

85 Komentara

 • Znajući da ce privatizacija 1996. doneti razvoj i napredak Republike Srpske, zapadne zemlje su nastojale da to po svaku cenu spreče, taj zadatak je očito bio poveren engleskoj ambasadi. Zbog nemogućnosti da se koncept privatizacije promeni putem pružanja stručnih i konsultantskih usluga krenulo se drugim putem, oprobanim metodom koji je na toliko mesta u svetu dao poželjan rezultat, pa zasto ne bi i ovde. Tražen je i pronađen oslonac na domaće snage. Po već oprobanom metodu snaga je u gorem, u onom koji je politički slabiji, koji ima manji izgleda za političku pobedu. Što su izgledi za pobedu manji a, ukoliko se ipak dovede na vlast, zahvalnost je potpunija. To stranci dobro znaju. Odatle i tolika upornost da se koalicija „Sloga“ sastavljena od stranaka beznačajne snage (krajnje prolaznosti) dovede na vlast. U okviru koalicije ponovo se puno težiste stavlja na politički najslabijeg. I ponovo, po ko zna koji put, potvrda istine da onaj ko je najslabiji zeli gore ne pitajući za cenu zahvaljivanja. Predstavnik stranke sa najmanjom sa najmanjom političkom snagom (dva poslanika) na nekoliko mesecina, uporno ponavlja kako ce prvi zakon koji će ukinuti kada postane predsednik vlade biti Zakon o privatizaciji. I zaista, po poznatom komunističkom, „ko je nista biće sve“, samo kada dođe na vlast. Od tada počinju patnje ovoga naroda. Ruši se i uništava privreda, koju su tolike generacije 50 godina mukotrpno stvarale, raste nezaposlenost, siromastvo, dugovi, rasprodaje. I u tome se uporno istrajava. Iako se golim okom vidi da je privatizacija 1997 samo pogrešan naziv za projekat uništenja vlastite privrede, na tome se uporno istrajava. Privatizacija se mora provesti do kraja ne pitajući za cenu. Zahvalnost mora biti potpuna. Kada je krenuo proces akcionarske privatizacije 1996-1997 morao je da se nađe covek koji će sve to da sruši, i nađen je, pristao da da zarad svoje politčke ambicije uništi privredu a na taj način i narod. Retko je kome pošlo za rukom da toliko ovlada globalizmom, da toliko duboko pronikne u duh globalističkog vladanja vlastitim narodom kao prvacima koalicije „Sloga“. Verovatno je tu tajna, od tada tako briljantne političke karijere naših ambicioznih političara, onih najambicioznijih. Niko kao „on“ nema petlju da tako „odbrusi“ strancima, a oni ni reči, čuje se u narodu. A stranci verovatno znaju zasto. Nije važno sta se priča važno je sta se radi. Mereno patnjama koje je ovaj narod pretrpeo zbog ove privatizacije, ona je zlo koje skoro da stoji uz rame prethodnom ratu. U delu uništenja privrede pokazala se uspešnijom od rata. Umesto naprasnog ratnog ubijanja i zlostavljanja, ovde se ostvaruje masovno ubijanje širenjem i produljivanjem siromaštva. Na desetine hiljada ljudi je pre vremena umrlo zbog gubitka preduzeća, zaposlenja, zbog siromaštva. Zbog toga onaj koji je doneo i koji provodi ovu privatizaciju na ovom prostorima predstavlja najmasovnijeg ubicu. Suština ove privatizacije je u potpunom privrednosistemskom poremećaju koji nužno i završava u potpunom uništenju privrede. potpuno i bez ostatka i bez ikakvih izgleda da ce privreda oživeti pre nego sto dode do poništenja ove privatizacije. Mi smo proizvođači vlastite krize. Nametnutim nam slobodnim tržištem i privatizacijom uništili smo vlastitu privredu bez ikave ideje kako da napravimo novu. Pa sta bi ti političari radili ako ne bi stalno horski ponavljali strane investicije, uspešno zaduživanje. Ovakvo se najbolje uništava vlastiti narod. Dovede se na vlast slaba vlada i ona uništava svoj narod, stranci su samo podrška, sve ostale prljave poslove rade domaće snage. Država se potpuno povlači iz privrede i sve sve prepušta snagama otvorenog slobodnog trzišta. Ovu su činjenice, ovo su rezultati rada ove vlade koji se prikrivaju i trenutno dobro ne vide posto se maskiraju pojačanim zaduživanjem bezvrednim novcem iz inostranstva koji ce se sa kamatama morati vraćati vrednim robama. Sva zaduženja idu na infrastrukturu, (putevi, zgrade i slicno) 47% a u budžetske plate 49%, u privredu 4%, otuda indirektno i za panzije, a time i u PDV ponovo u budžet. Kreditno zaduženje je 4,8 milijardi KM a bruto društvni proizvod 1,7 milijardi sa tendencijom daljeg pada, radnici i dalje masovno ostaju bez posla preduzeća se zatvaraju, privatizovani veliki privredni giganti ne plaćaju poreze državi (Rafinerija Brod, Birac Zvornik) država im reprogramira dugove i daje nove kredite IRB samo da zadrže radnike, ti krediti nikada i nece biti vraćeni. Naše rudnike poklanjamo stanim investitorima da na njima oni sebi prave termoelektrane, da se bogate na našim resursima, a mi za to vreme da ubrzano izumiremo u kolonijalnom ropstvu. Mi smo prezaduženi, nemamo privrede koja može da vraća ovoliko kreditno zaduženje. Prava država i prava vlada ne prepišta strancu svoje prirodne resurse, prava država sama gradi termoelektreane za svoj narod. Umesto što se uzimaju krediti za autoputeve koji će nas odvestu u kolonijalno ropstvo da se digne kredit za gradnju termolektrana i hidroelektrana, takve investicije se otpate za 40 godina 1500%. Ali mi nemamo pameti, što resurse prepuštamo strancima. Veoma je ugodno danas biti u vlasti. Ne moras snositi odgovornost za razvoj privrede, sve se prepušta stranom investitoru. Nasuprot teškoćama i gorčini napretka stoji sva lakoća i slast propadanja. To globalisti odlično znaju i težište stavljaju na tu stranu. Veoma je privlačno i slatko živeti iznad mogućnosti, trošiti više nego što se zarađuje. Svima je ugodno i ljudima i politici. Samo trebami misliti na danas a ne na sutra. To što iza prolazne sadašnje slasti stoji sva dugoročna surova gorčina u budućnosti, na to uglavnom niko ne misli. Veoma je ugodno trošiti više nego što se zarađuje, posebno kao što je to tako obilno kao što je to slučaj kod nas. Umesto inostrane, bilo je potrebno uspostaviti unutrašnju okupacionu vlast. Potrebno je pritiskom na domaće političare raznim ucenama, pretnjama i prevarama doći do okupacije naroda i teritorije. Svi krediti i zaduzenja ne mogu prikriti ne rad domaće privrede.
  Nema odustajanja od protesta do sloma prvog mašijaškog režima u Evropi!

  • „A stranci sute“..hahaha..Nema dana a da neki savjetnik,analiticar ne kaze da je Dodik smetnja demokratiji u BiH.NEMA DANA bez takvih naslova..O komsijama i da ne pricamo…A posto znamo koliko nam dobroda zele ti pomenuti „prijatelji“,mislim da je sve potpuno jasno..Jel da?
   I jel ono ON za 1Km banke prodavao

   • Priča omanula već u prvoj rečenici. Privatizacija u RS 1996. godine?! Čega privatizacija? Vučurevićevih kamiona? Mandićevih pumpi? Tintorovih golfova? SDS- ovih „belih anđela“? Auuu, brate što se nalupa…

  • Odgovor na komentar Webera. Za stanje u privredi i drustvu puno je i subjektivnih, ali i objektivnih razloga Medju njima i ovde spominjana „globalizacija koja je represivni odgovor propadajuceg koncepta kvazi-liberalnog kapitalizma na pokusaje pravednijeg drustveno-ekonomskog uredjenja i postovanja razlicitosti. Stoga je ocigledno vanjski uticaj bio presudan kako za pocetak rata tako i za posleratno generisanje sveopste krize u BiH i RS. Medjutim, u ovom politickom pamfletu nedostaje nekoliko bitnih cinjenica. Prije svega propala privatizacija je djelo onih koji su vladali prije Sloge, (preko famozne privatizaciju velikog kriticara sadasnje vlasti dr Alekse Milojevica!). Drugo, rasprodaja javnih resursa je krenula sa Mikerevicevom Vladom kada je za svega nekoliko mjesece dodijeljeno preko 150 ugovora za mini-hidro elektrane domacim i stranim mesetarima. Trece, zbog nemogucnosti da se nose sa naraslim problemima tadasnja vlast (citaj: predsjednik RS iz SDS- a Cavic imenuje za mandatara M. Dodika! Ima toga jos, ali pametnom je i ovo dovoljno.

 • Gosp. Trifkovicu, nakon ovakvog teksta, jasno je da Vam je vrijeme da posjetite psihijatra ili promijenite dilera.

  • Put do pakla je popločan dobrim namerama.Ako mehtic i probosanske sange u RS dodju na vlast u RS Srbi u BIH su gotova prica..
   Ovim putem bi apelovao na Srbe u RS da nenasjedaju ovaj spin.Pravda za davida je antisrpski projekat napravljen sa ciljem unistavnja RS i Srba zapadno od Drine..

   Nacija može da preživi budalu, pa i one ambiciozne. Ali, izdaju iznutra – nikako. Neprijatelj pred vratima, manje je strašan – jer je poznat i, on nosi svoju zastavu otvorenu. Dok se izdajnik kreće slobodno, među onima unutar gradskih kapija, njegov lukavi šapat širi se svim ulicama i čuje se čak i u kuloarima vlade. Takav izdajnik nam se ne pojavljuje kao izdajnik, on priča glasom koji je žrtvama blizak i prijatan; njegovo lice i način odevanja sličan je njihovom i on oživljava onu pokvarenost koja leži duboko u srcima svakog čoveka. Izdajnik razara dušu nacije; podrivajući temelje grada; on širi zarazu u telu politike, sve dok ona njegovoj bolesti ne podlegne. Manje se trebalo da se plašimo ubica – izdajnik je kuga!

   Ciceron

   • Ma CIA je to organizovala, ubila momka, zamolila MUP RS da posao odradi diletantski… Kako vas nije sramota, pola ljudi u RS ne radi a ono malo što radi u privredi nosi na grbači sve vas neradnike… „Nedjelja je bila pa se inspektoru nije dalo izaći na uviđaj“ , „LSD je jeftina i lako dostupna droga u Banjaluci“… I ko ukaže na to da ste idioti neprijatelj je RS? Pa tako je i Jugoslavija, mnogo ozbiljnija zemlja propala….

   • Koje ste vi fukare i olosi,kao sad ste svi vi borci za RS.kko god spomene trenutnu vlast on po vama rusi republiku srpsku,pa bila je i prije vas republika srpska i ostace i posle vas,covjek trazi pravdu i istinu,a istina je kao sveta voda,svi je ovde hvalite a niko nevoli kad mu je u oci prskaju,funjare prodane,danas je david,sutra je i tvoje dijete,i svih nas,nisam clan nijedne politicke partije upravo zb ovakvih neljudi,i nikad necu ni biti,ro sto politicari koriste svaku priliku da bi pridobili poneki poen to je zalosno svakako,ali niko njih ne poziva na bilo sta vezano za smrt ovog decka,a koliko vidim upravo pozicija politizuje cijelu ovu situaciju,serem se ja u takvu vlast,i serem se svima vama usta koji podrzavate ovakve bljuvotine koje vam upravo ta vlast namece,pa zar mozete roliko biti glupi..

    • Nisam ni u jednoj stranci,nemam nikakve bonuse ni od koga,penzioner sam strane države i pokušavam gledati objektivno. Kao prvo,koje dokaze nude ovi što protestuju? Zašto idu baš u Sarajevo tražiti koalicije?Šta će im znak otporaša koji porobiše Srbiju?Slušao sam oca tog nesrećnika koji tvrdi da mu je sin silovan a patolozi to i ne pominju. Kakva vam je tvrdnja da se u plitkoj vodi ne može utopiti? To nije istina. Dovoljno pijan covjek se može utopiti i u naj plićoj vodi,imam iskustvo iz toga.I to bez ikakve upotrebe droge. Mnogo toga smrdi. Ako neko ima dokaz neka ga iznese već jednom,neka kaže ko su ubice,imenom i prezimenom. Sve dotle ne vjerujem nikome

 • Ne treba on dilera da promijeni, on je potpuno svjestan šta radi. Gospodin samo radi za pare, pa piše ko više da.
  Neka sutra neko iskešira veċu lovu, eto i novog članka u kojem bi veličao sve suprotno.Ima izraz za takve.

  • Pa zašto ne proširite proteste u Sarajevu, problemi su isti, a niko ne protestuje u Sarajevu niti proziva pljačkaša Izetbegovića i ekipu. Ne budimo glupi i naivni milioniti put. O Srbi glupi, nestaće nas.

 • PRAVDA ZA DAVIDA!

  Dosta je bilo polupismenih „analiticara“ koji se prodaju za sicu da pisu ovakve bljuvotine. Pogledajte malo oko sebe gospodine Trifkovicu! Neimastina, bijeda, kriminal, korupcija… Najveci sljam isplivava na povrsinu dok ljudi sa gramom morala u sebi napustaju Banjaluku i Republiku Srpsku. Prema vama gospodine Trifkovicu, iskazati bunt protiv ubistva jedne mlade neduzne osobe, neadekvatne istrage i bestidnog zataskavanja od strane institucija RS-a je ekvivalentno rusenju datog entiteta!? Do sada je bilo „neka kraducaju, ali neka i cuvaju RS.“ A sada se mantra izgleda malo prosirila, pa glasi „neka nam ubijaju i djecu, samo neka cuvaju RS.“ I mi to treba da prihvatimo bespogovorno!? A ironija je da upravo vi i vasi nalogodavci radite na rusenju RS. Jer RS samo moze da unisti vasa gramzivost, bahatost, pohlepa…

  A kako biste nazvali gospodine Trifkovicu situaciju kada ljudi kao sto ste vi sire netrpeljivost, kada lazima sire strah da bi narod drzali u pokornosti i stanju stalne letargije… sve sa ciljem da se malom broju kriminalaca u vlasti i onih koji su povezani sa istom omoguci pljacka drzavnog budzeta, bogacenje i frapantno bahacenje na ulicama gradova u RS-u!? Sve na racun tog istog napacenog naroda koji uplacuje novac u budzet kroz raznorazne namete nadajuci se da ce dobiti puteve, skole, bolnice… A sta dobija!? Jedno veliko nista gospodine Trifkovicu! Pretpostavljam da biste vi to okarakterisali patriotizmom. E ako je to patriotizam kojem trebam da tezim, radije cu da budem izdajica!

  PRAVDA ZA DAVIDA JE PRAVDA ZA SVE NAS!

  • G.Vaskovic kaze da su najveca kriminalna hobotnica na Balkanu.Da preko Alumine švercuju ogromne kolicine droge za EU.Da uzimaju milione..I zamislite toliko jaka organizacija ubije nekog momka iz Bl.zato sto nije htio da prodaje „vutru“ po toj istoj Bl.za njih..Cak je dodao da je taj cin,planiran skoro godinu dana.A izmedu redova citalac moze da zakljuci da je u to ubistvo umjesano oko 50tak ljudi i dvije dezavne sluzbe..
   I to sve zato sto nije htio da prodaje „vutru“ za njih..
   Sta bi od te Bl..hoce pocet i drogu u pice podvaljivat.

   • 1. Po cemu je uopste bio bitan David Dragicevic, Bog da mu dusu prosti?Ako je ubistvo od strane policije, nedostaje razuman motiv. Docim, protivnici policije imaju obilje motiva.
    2.Zasto se za druge zrtve ubistava nije digla ovolika dreka. Mozda zato sto nisu bili ljepuskasti i dovoljno urbani.
    3.Zasto nadleznima nije ostavljeno razumno vrijeme za istragu. Ako je ubistvo, mislite li da se za dva dana mogu prikupiti svi dokazi.
    4. Zasto svaka bitanga uzima za pravo da tumaci nalaze obdukcije. Jeste li ikad vidjeli svojim ocima les koji nije svjez.
    5.Sta u svemu traze ljudi kao sto je Vaskovic. Bojim se da u njegovoj blizini istina ne obitava.
    6. Zasto se uz PRAVDU provlace stvari koje nemaju veze sa slucajem.
    7. Da li je pokojnik ipak konzumirao LSD? Znate li kakva je to supstanca? I do cega moze dovesti.
    Mogu postavljati pitanja do sutra. I za razliku od nekih, vjerujem institucija MUP RS.

    • 1. Bitno je da zakon bude isti za sve. To ti je pod svim tvojim tackama.Mogu ti odgovarati do sutra jer jezik me sjajno sluzi,ali me danas mrzi. Pravda za Davida je odavno prevazisla pravdu za Davida. To je pravda za sve. Samo onaj ko nece da vidi ja mu oci otvarati necu.

     • E, te stvari kad nevaljaju, rjesavaju se na izborima. Ne na ulici. Na ulici sve prevazidje samo sebe. A kad se to desi, ko ce biti kriv za mrtve glave? Pogledajte sta se po svijetu desava.

    • 1. Svaki ljudski zivot je bitan. Zakon ne pravi razliku izmedju nekoga ko je „vazan“ i nekoga ko to nije. Ubistvo bilo koje osobe (bila ona poznata ili ne, bolesna ili zdrava, snazna ili slaba, dobra ili losa) mora biti najstroze sankcionisano. Najvisa vrijednost koju mi kao drustvo imamo je zivot, i samim tim gasenje bilo cijeg zivota nasilnim putem (preciznije ubistvom) se ne moze opravdati, osim u vrlo izuzetnim okolnostima (npr. samoodbrana).

     2. Vidis, sam shvatas da David nije jedini slucaj, vec da ih postoji sijaset. Sama ova cinjenica bi ti trebala biti dovoljna da budes svaki dan na trgu u sest sati uz Davora. Zasto? Prvo, jer je u ovakvim situacijama jednina moralna stvar solidarnost. A drugo, ako se ne solidarises sa Davorom, ako ne posaljes snaznu poruku da su ovakvi slucajevi neprihvatljivi, nastavice da se desavaju u buducnosti. Danas David, sutra ti, tvoja majka, tvoj otac, tvoj brat, tvoja djeca… A zasto se nije digla „dreka“ za druge slucajeve? Pa jeste, za Nikolu recimo za kojeg je sam David drzao transparent. Samo u svim prethodnim slucajevima nedostajala je licnost kao Davor; neustrasiva koja bi ljudima ulila nadu i hrabrost da izadju i da dignu glas protiv nasilja.

     3. Nadlezni sami nisu trazili dato vrijeme nego su za par sati nakon pronalaska tijela „rijesili“ slucaj. Vjerujem da si vidio onu sramnu konferenciju za novinare. Od tada, MUP, tuzilastvo, RTRS… Svi ujedninjeno vode bitku da se sve ovo zaboravi i gurne pod tepih. Zasto? Cega se boje? I kako da vjerujemo institucijama koje aktivno pokusavaju da sakriju dokaze? Kako da ocekujemo od njih da privedu ubice ako sve sto su do sada uradili je kontra tom cilju.

     4. Nalazi dvije obdukcije se ne poklapaju u nekim krucijalnim elementima. Da li ti zaista mislis da su nalaze uzeli i citali samo ljudi koji nisu strucnjaci sudske medicine? Mozes onlajn naci recimo novinare koji su se konusltovali sa strucnjacima, pa vidi koji su zakljucci. Osim toga, imas oci i vidio si slike, a siguran sam i objasnjenje strucne zajednice da su podlivi na Davidovom tijelu nastali prije utapanja. To je i sam Karan precizirao.

     5. Istinu ima pravo da trazi ko god zeli. Osim toga, Vaskovic je jedan od rijetkih novinara u RS koji ima smjelosti da postavi nezgodna pitanja u pravo vrijeme. Dosadasnje njegovo izvjestavanje i njegova pisanja o slucaju su se pokazala vecinom kao tacna. Sa druge strane, pogledaj kako RTRS izvjestava.

     6. Kao npr.?

     7. Zasto je uopste relevantno sta je David konzumirao, i da li je konzumirao? Da li ti mislis da je zakonom dozvoljeno ubiti osobu koja konzumira LSD? Osim toga, Karan je kukao nedugo prije Davidovog slucaja kako nemamo adekvatnu laboratoriju u kojoj bi izmedju ostalog mogla da se utvrdi prisutnost LSD-a u tijelu. A onda cudom jednim kod Davida je utvrdjeno da je LSD bio prisutan, i to ustvrdise prisustvo LSD-a na nacin na koji je jos nevidjen bilo gdje u svijetu. Prisustvo LSD-a u tijelu se moze utvrditi samo nakon odredjenog vremenskog perioda, i onda vise ne moze. Ako je Karanov nalaz tacan, nije bilo moguce da se prisustvo LSD-a utvrdu u Davidovom tijelu, osim ako u RS nismo ostvarili neka nevjerovatna naucna dostignuca.

     Eto toliko….

     • Prsti veliki, tastatura mala. Ja u njivi. Radim.Seljak.Ne kapiram kako neko moze dzedzati svaki dan.Od cega zivi. Ko ga placa.
      Sta cete reci, ako slucajno, verzija sa LSD bude istinita. Znate li da ta supstanca moze uzrokovati skok kroz prozor sa npr.sedmog sprata.
      Ne tvrdim da je to, a vi vec sve znate.
      Recite imena i prezimene ubice i nalogodavaca, recite motiv…
      Ili pustite nadlezne da rade svoj posao u miru.
      Pitao sam zasto je David bio bitan. Nisi me razumio. Zasto je bio bitan da se pola MUP-a,kako vi kazete, ukljuci u njegovo ubistvo? Koji je motiv? Razlog?
      A Vaskovic? Ako je takav novinarski lesinar “ mozak“ operacije, onda je sve jasno. Izvinjavam se za greske u tekstu. Fale mi i naocare.

     • Jedino si u pravu Dusane da je Vaskovic lesinar. Ali on nije nikakav mozak operacije. Nalogodavci i ubice-narkoklan i dileri. Motiv-mozda se decko nasao na pogresnom mjestu u pogresno vrijeme. Mozda je vidio inspektore kako uzimaju procenat od dilera?! Da pustimo institucije da rade posao? MUP je proglasio samoubistvo pa se predomislio. Strucnjak za obdukcije poznat po proglasavanju samoubistava u slicnim sumnijvim slucajevima Tuzilac nagradjen staom u Beogradu od izvjesnog Meha pljackasa banaka. Otkud LSD na ulicama Banjaluke, ko je nadlezan za to? Mektic izdaje RS? Znate li da je spasio ranjenog Lukaca a ovaj kasnije tuzio otadzbinu RS i naplatio odstetu? Licno vjerujem da Dodik zeli da rijesi slucaj ali su mu se korumpirane institucije otelei i ne slusaju ga.

     • Da Milorade. Institucije i izbori.
      Alternativa je ulica i jos krvi. Ne vjerujem da to iko normalan zeli.

    • Rjesava se na izborima???? Mislim rjesava se na izborima gdje je potrebno 30% da se dobije vecina a ovi na vlasti su ubacili svojih 30% u institucije koji stalno glasaju za njih i pri istim tim izborima moraju da slikaju da su glasali za njih da ne bi dobili po nosu.

     O cemu ti pricas covjeceeeeeeee, ljudi odlaze odavde, odlaze, da li shvatas.

     • E, pa ja necu nigdje. Ostajem ovdje. A valjda i ja spadam u nekakve ljude.
      Nisam zaposlen u firmi, radim kod sebe i drugih (poljoprivreda), hranim svojih troje djece… Zivim pristojno.
      Ucim djecu da rade i da ne gledaju koliko drugi imaju. Ucim ih da je svaka vlast od Boga data, onakva kakvu zasluzujemo.
      Ni ja nisam odusevljen mnogim stvarima u RS. Za mnoge nije potreban novac za popravku.
      Samo da postujemo zakone i jedni druge. Ulica nije rjesenje.

     • Ljudi odlaze i odavde i odande. Piče kojekude pos vijetu, zamljače. Zbog ovog il’ onog. Aman, ko u ovoj zemlji nije na vlasti? Jesu li tvoji iz SZP na nekoj vlasti. Ma jok. Osim na državnoj. Eno ga i Šukalo, s 200 glasova na izborima, neki faktor. Veliš, zemljak 30 odsto dovoljno za većinu. Pa naćeraj zemlja svoje pajtaše da glasaju, nako bugarski, u vozu, kako su navikli. Samo nek zakače koji vagon više.

    • Nista oni tebi ne mogu odgovorit osim onoga sto Vaskovic napise.A on je napisao da su Davida ubili zato sto nije htio da prodaje drogu za njih.Kaze,poznavao je puno „raje“ pa zbog toga je bio bitan.
     Jos je dodao da je to ubistvo planirano mjesecima,mozda cak i godinu dana.I to sam vrh vlasti,cak su i srbijanske sluzbe ukljucene u sve..
     Pazi na sta je ta kriminalna hobotnica spala.Uzimaju milione a ubiji momka sto nece da radi za njih..Mora da im lose ide..
     Kazu neki iz opozicije da one skupstine ne bi ni bilo da nisu izbori..Sta mislis da li bi bilo Pravde da nisu izbori..Meni interesantno kako u onoj grupi je vise od 50% laznih profila,ali ruku na srce ima i 20% sigurno pravih profila,samo nemaju srpska imena..
     Galame kako se prvi i drugi obduk.nalaz ne poklapaju.Tu su u pravu.Ne mogu da se sloze oko toga koliko je tijelo bilo u vodi..Ne slazu se u vezi jednog dana.Ali neka lomljenja kosti,silovanja itd.To niko pomenuo nije..
     I da..Ja bi se zakleo da sam nedavno vidio Srdu Popovica na protestu.Da ne znam da covjek radi u Skotskoj,kladio bi se da sam ga vidio..

     • Pitam se hoce li ovo sto si napisao prodrijeti bar jednom „pravdasu“ do mozga? Od drveta ne vide sumu.

   • Ma, muka mi brate. Muka mi kad vidim kako neki likovi koriste ljudsku tragediju. I kako iz te tragedije moze izaci jos veca tragedija.

 • Kome nije jasno neka pogleda film Wag the dog, ima ga na netu s prevodom… Poslije toga neka nešto pričaju. Počelo je i u srži je ispravno, ali ide u potpuno drugom smjeru

 • Raspisao se sad i pametuje a tolike godine narod Republike Srpske pati,biva pljackan od svoje sopstvene vlasti,natjeran da odlazi gdje ga put nanese. To „strucnjak“ nije analizirao nego sad kad mu gori pod nogama i u strahu za sopstvene privilegije i pare,onda on nasao da pametuje o „ocuvanju“ Republike Srpske. Urusili ste je upravi vi korumpirani strucnjaci koji ste opljackali i narod,pljunuli na borce,rugate se penzionerima povecanjem od 2-3 marke mjesecno,bijednim platama radnika dok vi uzimate sebi po nekoliko hiljada mjesecno,itd.Narodu je davno pukao film ali vi to niste vidjeli jer ste zaslijepljeni pohlepom da se sto vise zagrabi.A ovo sa Davidom je bila kap koja je prelila čašu.

  • Oladi botino sorosevska.Izbori su svake dve godine zar narod nije na proslim lokalnim izborima dao 75% glasova vladajucim strankama.Izbori ce za par mjeseci,opet ce narod moci da bira .bando sorosevska koliko vas soros placa da kenjate po netu i stvarate pomutnju

   • @Boro Papcina

    Znaš šta je najžalije u tvom komentaru??? Za nekoga koji optužuje druge da su izdajnici ti zaista ne znaš da pišeš na svom maternjem jeziku, imaš preko 10 pravopisnih grešaka.

    A to što u nedostatku činjenica se lijepite za tog Soroša više ljudi ne kupuju, ne znate šta ćete drugo da kažete pa njega izvlačite iz kese.

    A to o 75% glasova je od 47% koji su izašli da glasaju, sad ako imaš i malo mozga, a siguran sam da nemaš onda bi shvatio da su oni dobili oko 30% ali pošto je to prodana legija koja radi za tu vlast, onda znamo kako su dobili na izborima.

    A ako ne vjeruješ pitaj ljude koji su morali da slikaju glasački listić i da pošalju svojim bajama da se ovi lično uvjere da su glasali za njih.

    Pa onda seri o Sorošu pošto je on jedini način na koji možeš sebi da objasniš zašto neki ljudi ovdje razmišljaju drugačije.

    Sad se vrati i gledaj dokumentarce o svom Sorošu.

   • Dusane!i da je konzumirao LSD ne bi se sigurno ubio,nego bi uzivao u ljepoti LSD.konzimirala sam ga vise puta i mogu reci da samo mozes uzivat a ne ubiti se.O LSD pricas a pojma nemas kako izgleda.Vjerujes zato sto si slijep.

    • Draga Jeco.
     U pravu si. Nisam konzumirao LSD. Valjda zato i ne mogu da vidim stvari koje ti vidis. Napisao sam samo dio onoga sto sam cuo na predavanju sad vec davne 1986. Na Medicinskom fakultetu. Ako nam je profesor slagao, najdublje se izvinjavam.

   • Nikad nije bila drzava niti ce biti,da je sruse nikakva steta za nas gradjane,za seljaka presjednika Dodika i njegovu bandu je ogroman gubitak (nece vise zaludjivat narod)otvorili smo oci ✊✊✊

    • Opet si tripove lizala..il nesto drugo.

     Mada interesantno,ovo dosta govori..
     „Nikad nije ni bila,niti ce biti drzava“..
     Hvala Jeco,sve si nam rekla..I mojne puno te droge,poglupi od nje..

    • Svaka cast vama ‘gradjanima’. Ali dozvoli da i mi seljaci imamo nekakva prava.. Tebi RS nije nista, meni jest.
     Vase stisnute pesnice govore sve.
     Pa dozvoli da i ja, kao seljak, imam pravo da kazem: NECE MOCI.

    • Mislim da je vrijeme da predjes na nesto drugo Jelena. Jesi li razmisljala da uzivas u sexu, da te neka zdrava momcina odguli a ne neki narkoman. Republika Srpska je mnogo bitnija od Davida i Golijata, pozicije i opozicije, Dragana i Jelene …. Dosta mojih prijatelja je zivot dalo za Republiku Srpsku.

  • A sta to ti Ogorceni ocekujes.Vidi ovo..Pogledaj svu bivsu Jugu,sve te nove zemlje.Pogledaj cio Balkan.Madarsku,Grcku..Pa da`l je moguce da su na vlasti svugdje lopovi..U Madarskoj je 500eura plata,prosjek..
   Mi smo jednostavno „projektovani“ da budemo takvi.Jeftina radna snaga toj EU..A recimo ovi iz Promjena svrsavaju na tu EU.. Iz Sa za Bl.govore..ONI..B.Luka je za njih ONI

 • @kokolo @boro papak i ostali pravi sorosevci – vasa „imena“ sve govore i to da je potrebno IQ manji od broja cipela da se razmislja na taj nacin je ocito, mene samo jedno zanima, koliko ima nula iza vaseg broja cipela (iq-u) u cifri koju ste dobili za komentar(e)??
  Ako je i tu vas IQ presudio, onda vjerujem da ako sad ustanete i pogledate se u ogledalo vidjecete magarece usi, koje cu u svakom slucaju biti vece od vaseg iq-u, ovaj broja cipela …

  Vasoj djeci, ako ih imate, zelim da se sto pre oslobode monstruma sa kojim(a) zive, za razliku od vas, mi i njih smatramo svojom djecom i djecom kojima pripada da zive u pravednoj drzavi koje ce biti ista za sve a ne samo za istomiljene monstrume.

  Mi zelimo da stvaramo i gradimo a vi da rusite, zato bi bolje bilo da se zapitate da li je IQ maraka vredno toga?!

  #PravdaZaDavida

 • Nekima ,izgleda, ne vredi ni crtati da bi išta shvatili.
  Eto vam *revolucije* žutih u Srbiji pa učite šta sve neozbiljna, neodgovorna i nedobronamerna vlast može da uradi i do čega može da dovede narod i društvo.
  Izginuše i stradaše mnogi da se stvori Republika Srpska, a vi ćete dokazanim bitangama Vaskovićima, Bursaćima. … dozvoliti da je sruše.
  Pa neće moći.

  • Ja pokusavam da shvatim ali ne ide… Trazimo da institucije RS-a rade svoj posao za koji su i placene, i time rusimo RS? Volio bih da mi se pojasni. Hvala unaprijed.

   • Pa stvarno si pogresno shvatio druze.Ovde se ne trazi rad,nego momentalne smjene nekih veoma bitnih ljudi u mnogo bitnoj instituciji.A ako bi to uspijeli,onda bi se vjerovatno trazila smjena vlade pa i presjednika..Jel shvatas sad..Mjenjanje vlasti mimo izbora..kapiras.To je jedini cilj.

  • Evo Bursac se raspiso kako je vlada u RSu skoro pa fasisticka,pa nece da prihvati jadne izbjeglice iz Sirije..A to sto recimo svaki Sarajlija,muslimam kaze da ih pod hitno treba otjerat i da prave probleme,e o tome vec Bursac nema nista da kaze..A pazi,muslimanima muslimani smetaju.

 • Poznati britanski agent i Sorosevac, Srdja Trifkovic perfidno cilja na Dodika zbog toga sto se sastajao sa Medlin Olbrajt. Ne diraj nam predsjednika nesoju!

 • Kratko i jasno: PRAVDA ZA DAVIDA!!! Dajte nam pravdu, dajte nam istinu. Ništa više. Jel’ to puno? Ili ste zaboravili šta ove riječi znače?

  • @Dusan

   Ali posto lazu, petljaju, skrivaju dokaze, optuzuju druge i nisu u stanju da iznesu cinjenice onda ih treba smjeniti.

   Dok ne dodju drugi koji mogu, pa i ako oni nisu u stanju skinuti i njih i staviti sljedece, valjda je to demokratski, ili pod kapom jednog nesposobnog.

   Ah cekaj, vec jesmo 10 godina i cudno da bas za njihovo vrijeme odlazi toliki broj ljudi odavde da se nikad vise ne vrati.

   Hmmm, cudno kako se te dvije stvari podudaraju.

 • Odlaze, odlaze, odlaze….
  Samo slusam kako svi odlaze. Odlaze i iz Hrvatske,Ceske, Madjarske…
  Odlaze iz Njemacke, Spanije…
  Cijeli svijet se krece k’o musice bez glave.
  Nemojte mi samo pricati kako je tamo sve divno, a ovdje sve lose. Bio sam i na tom zapadu neko krace vrijeme.
  Jedino je dobro tamo zaradjivati, a ovdje trositi.
  Po selima nemozes naci radnika ni za lijeka. Svi su negdje zaposleni. A posla preko usiju. Samo sto niko nece sa asfalta. Niko nece da se oznoji, da radi teske poslove…
  Niti je tamo gdje odlaze toliko dobro, niti je ovdje toliko lose.

 • Pa vise u prilog toj ideji ide ovaj tekst Srdje Trifkovica nego svi istupi Davidovog oca. Preterali ste, Srdjane. Shvatam zasto, ali ipak ste preterali. Ne moze se vise ovako. Tri decenije se na laznom patriotizmu brutalno bogate pojedinci, buja kriminal, a sve na stetu naroda i obicnih ljudi. Ljudi to vise nece da trpe. Kap prelila casu. Nema tu velike filozofije.

 • NA VLASTI U RS SU AMERIKANCI: DODIK JE AMERIČKI ŠPIJUN!

  1994. Dodik osniva federaciju BiH u opkoljenom Sarajevu. Kako?

  1998. Dodik postaje premijer sa dva poslanika u Skupštini RS. Došao u Nato transporteru. Kako?

  1999. Dodik je političar godine u Federaciji BiH. Kako?

  1. Bataljon Vojne Policije 1. Krajiškog korpusa je stvarao RS. Jedinica sa najvećim procentom stradalih u ratu. KORPUSNA POLICIJA je uz Davora i Davida, a ti budalo kjoja se usuđuješ lagati ovoliki narod trebaš na novi kurs na kome si se školovao. A Korupusna je i danas svuda oko tebe konju!

 • G. Trifković je dokazani patriota i glupo je pomišljati da bi on pisao kao plaćenik…pored toliko uposlenih u državnim medijima ili ovi koji su plaćeni od NVO sektora, za koje pretpostavljam da ih ima i po ovim glupim komentarima….Baš mi je bljutavo čitati ovu zabrinutu „pamet“, kako je odjednom probuđena zbog jednog ubistva. A gdje ste bili sve ove godine dok nam vuku krv na otvorenim venama..dok nas truju pljačkaju i ništa nam ne daju što bi mi htjeli da preduzmemo za naše bolje. Što ne odete na granicu i tražite da pohapse uvozni lobi, da pohapse ministre koji rade za inostrane interese i neće da zaštite našu poljoprivredu bar u sezoni, bar za neke proizvode…pa, da ne uvoze vodu ludaci prokleti, bar vodurine imamo …i svašta nešto još. Ali ..tada ne biste napadali Dodika, no bi ga branili od fukara što nam o glavi rade. Ne kažem ja da je on cvećka, posebno da je bio prije…ali, popravio se. Nemate nikoga ko bi ga zamijenio a da ima kakvu strukturu koja može da se odupre pritiscima za unitarizaciju BiH i posljedično ukidanje Srpske…Nasjeli ste ..i Trifković vam ukazuje na to. A vi blesani ste ko savjesni pa vas briga za nevinog Davidovića. Što se ne zaposlite u policiji ?

Klikni ovde da postaviš komentar