RS i matica

Neko zaustavlja Darka Tanaskovića i Predraga Pipera na štetu srpskog visokog školstva

OTVORENO PISMO DEKANIMA, PROFESORIMA I ČLANOVIMA UPRAVNIH TELA BEOGRADSKIH FAKULTETA
  • U univerzitetskoj zajednici nema nikoga ko bi mogao sa elementarnom ozbiljnošću obrazložiti stav da profesori Darko Tanasković i Predrag Piper ne treba da postanu emeritusi, ali je u predviđenom roku izostao neophodni kvorum za održavanje sednice Izbornog veća koja bi trebalo da donese tu, jedino razumnu i opravdanu odluku o predlaganju za izbor dvojice uglednih nastavnika i naučnika
  • Profesori Tanasković i Piper i nisu neki gubitnici jer će prestankom angažmana na fakultetu oni samo imati više vremena za naučni rad. Očigledno je, međutim, da su glavni gubitnici pre svega studenti koji neće imati prilike da čuju profesore Tanaskovića i Pipera i da sarađuju sa njima. Nije teško sagledati jednostavnu činjenicu da studij orijentalistike na beogradskom Filološkom fakultetu sa prof. dr Darkom Tanaskovićem i bez njega, te studij slavistike sa prof. dr Predragom Piperom i bez njega jednostavno nisu ni približno iste naučno-pedagoške kategorije

ISTINSKI zabrinuti zbog raznih pojava koje ugrožavaju sistem srpskog visokog školstva i njegove najviše naučno-pedagoške kvalitete, obraćamo se svim dekanima, profesorima, članovima izbornih veća i drugih upravnih tela pojedinih fakulteta, ali i rektorima, kao i svim odgovornim članovima naučne i univerzitetske zajednice.

To činimo sa namerom da ukažemo na jedan ozbiljan problem i na neophodnost da se takve i slične poteškoće ubuduće ne pojavljuju ili uspešnije rešavaju. Reč je o tome da nekim izuzetnim, mnogostruko potvrđenim znalcima, kao što su redovni profesori dr Darko Tanasković (član ANURS) i dr Predrag Piper (član SANU), nije produžen angažman na matičnom fakultetu i nije im odobren status profesora emeritusa.

Sve to je izostalo uprkos činjenici da su matične katedre dale pozitivno mišljenje i želele da zadrže takve znalce za koje adekvatnih zamena naprosto nema. Uz to, mogućnost za ovaj izbor je izostala ne na osnovu negativnih odluka Izbornog veća Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nego na osnovu proceduralnih, tehničkih poteškoća u uspostavljanju kvoruma neophodnog za održavanje sednica Izbornog veća fakulteta.

Drugim rečima, u univerzitetskoj zajednici nema nikoga ko bi mogao sa elementarnom ozbiljnošću obrazložiti stav da profesori Tanasković i Piper ne treba da postanu emeritusi, ali je u predviđenom roku izostao neophodni kvorum za održavanje sednice Izbornog veća koja bi trebalo da donese tu, jedino razumnu i opravdanu odluku o predlaganju za izbor dvojice uglednih nastavnika i naučnika u zvanje emeritusa.

Zbog nemogućnosti uspostavljanja kvoruma svaka pravno valjana odluka Izbornog veća je izostala, a stav matičnih katedara, koji ukazuje na naučnu i pedagošku neophodnost daljeg angažovanja ovih profesora, prosto je nestao u tami koja prati organizovanje izborne procedure. Nemogućnost uspostavljanja kvoruma tako je postala jača od svih suštinskih stručnih, naučnih i pedagoških procena.

Ima li u ovoj igri skrivalici ipak nekih dobitnika?

Nažalost, ima ih: to su oni malobrojni, ali za izbornu proceduru i ukupan broj glasova ipak relevantni pojedinci, koji su lično zainteresovani za to da upravo profesori najviših naučno-pedagoških kompetencija budu uklonjeni sa fakulteta.

U psihološku motivaciju takvih ljudi ne treba se previše udubljivati, ali da je ona nečasna, to je van svake sumnje.

Ko je u ovakvoj igri skrivalici glavni gubitnik?

Treba pre svega konstatovati da sami profesori Tanasković i Piper i nisu neki gubitnici jer će prestankom angažmana na fakultetu oni samo imati više vremena za svoj naučni rad. Očigledno je, međutim, da su glavni gubitnici pre svega studenti koji neće imati prilike da čuju profesore Tanaskovića i Pipera i da sarađuju sa njima. Isto tako su gubitnici matične studijske grupe, ceo Filološki fakultet, pa i Beogradski univerzitet: nije teško sagledati jednostavnu činjenicu da studij orijentalistike sa prof. dr Darkom Tanaskovićem i bez njega, te studij slavistike sa prof. dr Predragom Piperom i bez njega jednostavno nisu ni približno iste naučno-pedagoške kategorije.

Kada se mirno i objektivno odmere dobici i gubici od ovakvih proceduralnih slabosti i propusta, savršeno je jasno koja strana preteže i šta bi valjalo u ovakvim situacijama činiti!

U slučaju proceduralnih propusta pri izboru za emerituse prof. Tanaskovića i prof. Pipera možda se još ponešto može ispraviti, a na to bi ipak obavezivao pozitivni stav matičnih katedara.

Međutim, ključni razlog za ovo obraćanje i ovaj predlog za razmišljanje sadržan je, pre svega, u potrebi da se upozori na ozbiljnu i akutnu opasnost koja ugrožava najviše vrednosti srpskog visokoškolskog sistema: moramo se pitati šta smo učinili da sa spiska saučesnika u činu urušavanja toga sistema uklonimo nedovoljnu organizovanost, indolentnost, pa i opstrukciju onih koji o tome mogu i moraju da odlučuju?

Dok god nešto pozitivno može da se učini, ne treba prestajati sa takvim nastojanjima!

Potpisnici otvorenog pisma:

dr Zoran Avramović

Akademik Ljubiša Adamović

Aleksandar Aleksić, predsednik Saveta Fakulteta za diplomatiju, bezbednost i medije (FDBM)

Bojana Andrić, dramaturg

dr Čedomir Antić

Dragomir Antonić, etnolog

dr Nebojša Arsenijević

dr Blagoje Babić

Vladislav Bajac, književnik

Blagoje Baković, književnik

Milijana Baletić, novinar

dr Milorad Beatović

dr Dušan M. Berić

Akademik Matija Bećković

dr Danijela Bjelja

dr Ratko Božović

Bojana Borić Brešković, v.d. direktor Narodnog muzeja u Beogradu

dr Stevan Vasiljev

Čedomir Vasić, slikar

Branko Velov, pravnik

Mirjana Vuisić

dr Slobodan Vladušić

dr Vladimir Vugdelić

dr Bogdan Vukosavljević

Svetlana Gavrilović

Slobodan Gavrilović, sociolog i književnik

Aleksandar Gatalica, književnik

dr Radoslav Gaćinović

Zoran Gutović, izdavač

dr Lazar Davidović

Akademik Milovan Danojlić

dr David Dašić

Stanko Debeljaković, predsednik Centra za međunarodne odnose i kulturnu saradnju FDBM

Akademik Ljubodrag Dimić

Predrag Dragović, slikar

Dragan Dragojlović, književnik

dr Jovan B. Dušanić

Ljubiša Đidić, književnik

Akademik Gojko Đogo

dr Nenad Đorđević

Akademik Vojko Đukić

dr Srećko Đukić

Jagoš Đuretić, izdavač

dr Rajko Đurić

Dr Miša Đurković

Prof. dr Aleksandar Đurović

Prof. dr Zoran Živković, književnik

Božidar Zečević, član Evropske filmske akademije

dr Miodrag Ivanović

Srba Ignjatović, književnik

Profesor Eduard Ille

dr Branimir Inić

Dr Slobodan Janković, politikolog

dr Vladimir Jakovljević

Miloš Jevtić, publicista

dr Zoran M. Jovanović

dr Miloš Jovanović

Nataša Kankaraš, profesor

Akademik Vladimir Kanjuh

Dr Snežana Kanjuh

dr Nila Kapor

dr Nenad Kecmanović

dr Miloš Ković

Akademik Miloš Kojić

dr Miroljub Kojović

dr Dragan Koković

dr Branko Krga

Akademik Vasilije Krestić

dr Anđelka Lazarević

Branislav Lazić, Muzej knjige

Viktor Lazić, Muzej knjige

Gorica Lazić, Muzej knjige

dr Budimir Lazović

dr Milica Lazović

Dragan Lakićević, književnik

dr Đorđe Lopičić

dr Jelena Lopičić Jančić

Rajko Maksimović, kompozitor

Milena Maksimović

Aleksandar Marinković, inženjer

Biljana Marinković

Miodrag Marinković

Nataša Marković, novinar i izdavač

Profesor Branko Matić

Vera Milanković, kompozitor

dr Goran Milašinović

Dr Melita Milin, naučni savetnik

dr Sofija Miloradović

dr Zoran Milošević

dr Todor Mirković

Momčilo Mitrović, izdavač

Dr Nadežda Mosusova

dr Gordana Mrdak

Ivan Mrkić, diplomata

dr Branko Nadoveza

dr Petar Nastasić

Ivan Negrišorac, književnik

Dr Časlav Hadži Nikolić

Akademik Rajko Petrov Nogo

dr Negoslav Ostojić

Prof. dr Milivoje Pavlović

dr Petar Pijanović

dr Dejan Popović

Dr Ivana Popović, naučni savetnik

dr Budimir Potočan

dr Kostadin Pušara

Selimir Radulović, književnik

dr Marijana Rašković

dr Katarina Rašulić

Dr Slobodan Reljić

Akademik Slobodan Remetić

dr Elizabeta Ristanović

Ljubivoje Ršumović, književnik

dr Andreja Savić

dr Željko Simić

Dušan Spasojević, diplomata

dr Milan Stanulović

Ranko Stojilović, novinar

dr Sreto Tanasić

Goran Tasić, dipl. inž.

Mr Jelena Tasić

Milan Tasić, izdavač

Miomir A. Todorović, inženjer

Nemanja M. Todorović

Dr Katarina Tomašević, naučni savetnik

Novo Tomić, novinar

Bogdan Trifunović

dr Jovica Trkulja

Akademik Živorad Čeković

Žarko Čigoja, izdavač

dr Ljiljana Čolić

dr Radan Džodić

Akademik Branislav Šoškić

dr Čedomir Štrbac

Biljana Šujica-Marinković, pravnik

dr Aleksandar Njeisner

 

1 komentar

  • Rado bih potpisao ovo otvoreno pismo i dao svoju skromnu podršku ovoj dvojici vrsnih profesora i naučnika. Možete li mi reći kako to da učinim?

    Salih Selimović

Klikni ovde da postaviš komentar