Скупштина РС

Јавном сектору и онима који их примају из буџета Српске повећање плата од пет до 20 одсто

ЗА ТО ЈЕ У БУЏЕТУ СРПСКЕ ЗА 2020. ОБЗБИЈЕЂЕНО 70 МИЛИОНА КМ
  • Платни коефицијенти  до пет биће увећани за 20 одсто, од 5,50 до 10,90 за 10 одсто, од 11,15 до 19,05 за седам одсто и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 за пет одсто
  • Посланици су усвојили и Закон о трговини којим се уређују планирање и развој трговине, права и обавезе трговаца, облици трговине, посебне тржишне институције, декларисање робе и начин формирања и истицања њене цијене и трговачка евиденција

НАРОДНА  скупштина Републике Српске усвојила је, по хитном поступку, сет измјена закона о платама радницима у управи, просвјети, култури, високом образовању, МУП-у и правосуђу који предвиђа повећање плата од пет до 20 одсто запосленима у јавном сектору или онима који их примају из буџета Српске, за шта ће у буџету за идућу годину бити обезбијеђено 70 милиона КМ.

Усвојени су Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе, Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа, Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима.

Усвојени су и Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Српске, Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у јавним службама и Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области културе.

У складу са овим актима биће увећани платни коефицијенти и повећане плате за запослене у овим областима тако да платни коефицијенти до пет буду увећани за 20 одсто, од 5,50 до 10,90 за 10 одсто, од 11,15 до 19,05 за седам одсто и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 за пет одсто.

Измјене ових закона представљају једну у низу мјера Владе Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника, што ће утицати и на повећање потрошње и побољшање цјелокупног пословног амбијента у Српској.

Народна скупштина је, по хитном поступку, усвојила и Закон о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак, чији је циљ даља изградња и развој тржишта добровољног пензијског осигурања, као посебног облика дугорочне намјенске штедње, што је и опређељење Владе Српске.

Циљ овог акта је и јачање републичког финансијског тржишта.

Влада је ове године донијела одлуку о организовању пензијског плана Владе Српске, те закључила уговор о приступању Европском добровољном пензијском фонду са Друштвом за управљање Европским добровољним пензијским фондом Бањалука, на основу чега ће из сопствених средстава сваког мјесеца уплаћивати мјесечни износ од 20 КМ за све раднике у јавном сектору, што укупно износи око девет милиона КМ.

Овај закон је усвојен и да би био спроведен сет закона о повећању плата радницима у управи, просвјети, култури, високом образовању, МУП-у и правосуђу Српске.

Скупштина је усвојила и Закон о узурпацијама и добровољачким компетенцијама којим се прописују услови и поступак за расправљање имовинско-правних односа насталих узурпацијом земљишта које је до 6. априла 1941. године било државна својина /бивши ерар/

Овим законом се, између осталог, отклањају нејасноће и проблеми настали у примјени појединих одредаба Закона о узурпацији од 2006. године које чине дио Закона о стварним правима, јасније и прецизније се дефинишу поједине одредбе које онемогућавају потпуну примјену у пракси, те се омогућава брже и ефикасније рјешавање имовинско-правних односа насталих узурпацијом земљишта у својини носилаца својине јавног права.

Овим актом се регулишу и услови и поступци за упис права својине добровољаца или њихових правних сљедника у јавне евиденције на земљишту које је према прописима Краљевине Југославије додјељивано добровољцима ратова од 1912. до 1918.

На приједлог овог закона прихваћен је амандман посланичког Клуба СНСД-а у којем се наводи да се узурпацијом сматра и свако самовласно заузимање, односно бесправно држање пољопривредног или шумског земљишта у својини носилаца својине јавног права.

Овим амандманом омогућава се и расправљање спорних имовинско-правних односа на узурпираном земљишту које узурпант није напустио, односно није депосједиран иако су спорни имовинско-правни односи на узурпираном земљишту правоснажно окончани осамдесетих година прошлог вијека према раније важећим прописима.

„Велики број узурпаната на територији Српске остао је у посједу и користи узурпирано земљиште тридесет и више година након доношења рјешења о узурпацији. Један од израженијих примјера су општине Модрича и Вукосавље гдје су рјешења о узурпацијама донесена осамдесетих година прошлог вијека, а узурпанти, односно њихови правни насљедници су и даље у посједу узурпираног земљишта и о томе се брину као добри домаћини“, наведено је у амандману СНСД-а.

Посланици су усвојили и Закон о трговини којим се уређују планирање и развој трговине, права и обавезе трговаца, облици трговине, посебне тржишне институције, декларисање робе и начин формирања и истицања њене цијене, трговачка евиденција, праћење трговине и тржишта.

Овим законом се регулишу и непоштене трговачке радње, забрана и привремене мјере ограничавања тржишта, подстицање развоја трговине, управни и инспекцијски надзор и друга значајна питања.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је рад првог дијела осме редовне сједнице парламента и наставак заказао за уторак, 3. децембра у 10.00 часова.

(Срна)

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар