Влада РС Главно

Влада РС издвојила 4.800.000 КМ за финансирање представништава у иностранству

БИЋЕ ЕМИТОВАНО 35.000 ОБВЕЗНИЦА ОД ПО 1.000 КМ СА РОКОМ ДОСПИЈЕЋА ОД 7 ГОДИНА
  • Представништву у Републици Србији распоређује се 800.000 КМ, Представништву у СР Њемачкој 420.000 КМ, Представништву у Руској Федерацији  920.000 КМ, Представништву у Белгији следује 640.000 КМ, Представништву у Израелу 300.000 КМ, Представништву у Аустрији 700.000,00 КМ, Представништву у САД 600.000 КМ док се Представништву у Грчкој додјељује 320.000 КМ

ВЛАДА Републике Српске донијела је на данашњој сједници Одлуку о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству за 2020. годину, за шта се распорђује 4.800.000 КМ.

Представништвима Републике Српске распоређују се средства ради остваривања редовне дјелатности за 2020. годину.

Средства се распоређују како би се оствариле потребне материјалне претпоставке за финансирање редовних активности представништава, у функцији унапређења привредне сарадње са субјектима у земљама сједишта представништава, као и привлачење страних улагања у Републику Српску.

Представништву у Републици Србији распоређује се 800.000 КМ, Представништву у СР Њемачкој 420.000 КМ, Представништву у Руској Федерацији  920.000 КМ, Представништву у Белгији следује 640.000 КМ, Представништву у Израелу 300.000 КМ, Представништву у Аустрији 700.000,00 КМ, Представништву у САД 600.000 КМ док се Представништву у Грчкој додјељује 320.000 КМ.

Влада Републике Српске донијела је рјешење о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 367.481,08 КМ са позиција трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску у износу од 287.481,08 КМ и капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ у износу од 80.000 КМ.

Средства ће бити употребљена за реализацију различитих пројеката који се односе на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре, те водоводне и канализационе мреже у локалним заједницама.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на обезбијеђењу услова за почетак зимске туристичке сезоне 2019/2020. године на Јахорини.

Такође, за предстојећу зимску туристичку сезону на Јахорини потребно је поново анимирати све надлежне органе на предузимању специфичних мјера из њихове надлежности које су територијално везане за локалитет Скијалиште „Јахорина“.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о тридесет осмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, у износу до 35.000.000,00 КМ.

„Овом одлуком планирано је да се емитује до 35.000 обвезница номиналне вриједности 1.000 КМ, са роком доспијећа од седам година и каматном стопом од 2,4% годишње. Намјена средстава прикупљених емисијом дугорочних хартија од вриједности – обвезница јесте обезбјеђивање средстава, у складу са Буџетом Републике Српске за 2020. годину у оквиру: Финансирања – Нето задуживања, на позицији 921000 – примици од дугорочног задуживања“, саопштено је из Владе РС.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину. Поменутом одлуком је прописано да се средства могу прибавити, између осталог, и емисијом дугорочних хартија од вриједности.

(Срна)

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар