Federacija/BiH

Zoran Tegeltija izabran za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH

REZULTAT GLASANJA U PREDSTAVNIČKOM DOMU: 28 „ZA“, 8 – PROTIV, A DVA POSLANIKA - SUZDRŽANA
  • U ekspozeu prvo naglasio: „Pored Zajedničkih socio-ekonomskih reformi, prioriteti i preporuke koje su date u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU takođe su okvir za djelovanje Savjeta ministara u narednom periodu, s ciljem da što prije dobijemo kandidatski status
  • BDP po glavi stanovnika u BiH trenutno je na nivou jedne trećine BDP-a u EU i sa trenutnom stopom rasta BiH, prema Studiji rasta i zapošljavanja za BiH, koju je izradila grupacija Svjetske banke, trebalo bi nekoliko decenija da se približi prosjeku EU
  • „Javna uprava mora biti u funkciji privatnog sektora kao glavne poluge privrednog rasta i istinski servis građana

PREDSTAVNIČKI dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Od 38 prisutnih poslanika, za je glasalo 28, protiv osam, dok su suzdržana bila dva poslanika.

Tegeltija rođen je 1961. godine u Mrkonjić Gradu i doktor je ekonomskih nauka.

Radio je u Rafineriji nafte u Brodu, Republičkoj upravi javnih prihoda BiH, Republičkoj upravi javnih prihoda Republike Srpske, te Republičkoj upravi carina Republike Srpske.

Član je SNSD. U periodu od 2000. do 2002. godine bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Na mjesto načelnika opštine Mrkonjić Grad biran je 2004. i 2008. godine.

U dva mandata, od 2010. do 2018. godine bio je ministar finansija u Vladi Republike Srpske.

Na prošlogodišnjim opštim izborima u BiH izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske.

Tegeltija je prije glasanja u Predstavničkom domu istakao da su ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu Savjeta ministara usko vezane sa prioritetima u Zajedničkim socio-ekonomskim reformama za 2019-2022. godinu, koje su već usvojile vlade Republike Srpske i Federacije BiH.

Podnoseći ekspoze, rekao je i da će se te reforme naći na dnevnom redu prve sjednice Savjeta ministara.

„Pored Zajedničkih socio-ekonomskih reformi, prioriteti i preporuke koje su date u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU takođe su okvir za djelovanje Savjeta ministara u narednom periodu, s ciljem da što prije dobijemo kandidatski status. I na kraju, politike sa međunarodnim finansijskim institucijama, koje će kroz rad vlasti na nivou BiH odblokirati neophodne investicije u zemlji, u samom su vrhu naših prioriteta“, naglasio je Tegeltija.

On je naglasio da su ključne reformske oblasti Savjeta ministara ekonomija, javna uprava i evrointegracije, kao i vladavina prava, odnosi unutar BiH, saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnom zajednicom, migrantska kriza, izbjeglice, raseljena lica i povratnici i mladi, žene i ostale osjetljive kategorije.

„BDP po glavi stanovnika u BiH trenutno je na nivou jedne trećine BDP-a u EU i sa trenutnom stopom rasta BiH, prema Studiji rasta i zapošljavanja za BiH, koju je izradila grupacija Svjetske banke, trebalo bi nekoliko decenija da se približi prosjeku EU“, rekao je Tegeltija.

Takođe je dodao da je pristupanje EU jedan od glavnih strateških ciljeva BiH i da o tome postoji veoma visok stepen saglasnosti.

Za njega proces pristupanja EU nije cilj sam po sebi, već predstavlja i najbolji okvir za reforme i razvoj BiH, te da je BiH na putu pristupanja EU prešla dug put koji je nepotrebno zaustavljen u ovoj godini.

„Kada govorim o evrointegracijama, prije svega, mislim na uspostavljanje i primjenu usvojenog mehanizma koordinacije u punom kapacitetu, unapređenje programiranja Instrumenta pretpristupne pomoći, te sprovođenje preporuka koje su date u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, sve s ciljem da BiH što prije stekne status zemlje kandidata“, istakao je Tegeltija.

U nastavku ekspozea Tegeltija je rekao da  javna uprava mora biti u funkciji privatnog sektora kao glavne poluge privrednog rasta i istinski servis građana.

„Cilj nam je da pažljivom reformom javne uprave dođemo do unapređenja kvaliteta i učinka javne uprave“, rekao je Tegeltija danas u Sarajevu podnoseći ekspoze poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH.

On je takođe rekao da će sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja biti u vrhu prioriteta rada Savjeta ministara.

„Podržaćemo inicijative nadležnih ministarstava i grupacija proizvođača, za uvođenje prelevmana na osnovu Zakona o spoljnoj trgovini. Radićemo na revidiranju tarifnih kvota, uspostavljanju tržišno–informativnog sistema, preciznijem definisanju tarifnih oznaka i mjerama za unapređenje rada inspekcijskih organa na granicama“, najavio je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da će podržati inicijativu vlada Republike Srpske i FBiH u vezi sa sistemskim pristupom zabrani izvoza trupaca i uvođenju posebnih tarifa na izvoz sortimenata nižeg stepena prerade.

Takođe je rekao da treba održavati zajedničke sjednice savjeta ministara i vlada Srpske i FBiH.

Dodaj komentar

Klikni ovde da postaviš komentar