Влада РС Главно

Шеф БХ-шпијунаже Осман Мехмедагић остао без дипломе нерегуларно стечене у Бањалуци

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ПОНИШТАВАЊЕ ЋЕ ОБЈАВИТИ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Осман Мехмедагић

  • Против одлуке Срђана Рајчевића није допуштена жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном окружном суду у року од 30 дана од достављања овог рјешења

МИНИСТАР за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић одбио је као неосновану жалбу Универзитета за пословне студије Бањалука на рјешење републичког просвјетног инспектора којим је дат налог да буде поништена диплома директора Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ Османа Мехмедагића.

По оцјени другостепеног органа, првостепени орган је у спроведеном поступку дао правоваљано образложење уз правилно и потпуно утврђено чињенично стање и оцјену доказа, те правилно примјенио материјално право и донио рјешење којим се Универзитету за пословне студије у Бањалуци налаже поништење дипломе која је 21. септембра 2007. издата Осману Мехмедагићу“, изјавила је Срни помоћник министра за високо образовање Српске Радмила Пејић.

Према њеним ријечима, приликом уписа и полагања испита почињене су повреде Закона о универзитету, Статута и Правилника о испитима на Факултету за пословне студије које су такве природе да доводе до поништења издатих исправа, као и насталих посљедица.

Сви разлози које је првостепени орган навео у образложењу поткрепљују утврђене повреде настале погрешном примјеном материјалних прописа уз постојање умишљаја учесника предметних пропуста и потврђују да је Мехмедагић диплому стекао на незаконит начин“, нагласила је Пејићева.

Она је додала да је рјешење коначно у управном поступку.

Против њега није допуштена жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном окружном суду у року од 30 дана од достављања овог рјешења“, појаснила је Пејићева.

На рјешење републичког просвјетног инспектора жалио се Универзитет за пословне студије.

Рјешењем инспектора од 5. августа наређено је ректору Универзитета за пословне студије Радовану Клинцову да у року од седам дана поништи Мехмедагићеву диплому и да је у Службеном гласнику Републике Српске“ прогласи ништавном.

Тужилаштво БиХ је почетком године покренуло истрагу о лажним дипломама и тада су затражили од свих безбједносних агенција да доставе дипломе њихових радника, али то једино није учинила Обавјештајно-безбједносна агенција.

Тужилаштво је након тога наредило Инспекторату Републике Српске да провјери Мехмедагићеву диплому и тада су утврђени бројни пропусти.

(Срна)

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар