Одабрано Федерација/БиХ

Директор Обавјештајно-безбједоносне агенције БиХ као електричар уписао Правни факултет

ОСМАН МЕХМЕДАГИЋ ИСТОГ ДАНА КАДА ЈЕ УПИСАО ФАКУЛТЕТ ПОЛОЖИО ЈЕДАН ИСПИТ
  • Мехмедагићев студентски досије „чешља“ просвјетна инспекција Кантона Сарајево на захтјев  Тужилаштва БиХ
  • У периоду од 23. фебруара до 23. априла 1994. године положио свих осам предмета на првој години

САРАЈЕВСКА Кантонална управа за инспекцијске послове формирала је предмет и покренула инспекцијски поступак у вези са утврђивањем законитости уписа и студирања Османа Мехмедагића на Правном факултету Универзитета у Сарајеву, потврђено је из ове управе.

„Будући да је поступак инспекцијског надзора из надлежности просвјетног инспектора покренут у оквиру истражних радњи Тужилаштва БиХ, након окончања комплетна информација биће достављена органу који је и покренуо инспекцијски поступак, а једини је овлаштен да даје информације“, наводи се у одговору да ли је на захтјев Тужилаштва формиран предмет у случају Мехмедагић.

Тужилаштво БиХ затражило је почетком децембра да Кантонална управа за инспекцијске послове – Инспекторат просвјетне инспекције изврши провјере у вези са документацијом, односно Мехмедагићев уписни лист на Правном факултету у Сарајеву.

Мехмедагићу, који је директор Обавјештајно-безбједносне агенција БиХ, поништена је диплома Факултета за пословне студије у Бањалуци, а Тужилаштво БиХ је формирало предмет и утврђује законитост дипломе са Правног факултета у Сарајеву.

Према наводима федералних медија, Тужилаштво БиХ провјерава да ли је Мехмедагић имао статус више стручне спреме Правног факултета у Сарајеву са којег се пребацио на Факултет за пословне студије у Бањалуци.

Тужилаштво БиХ је од Правног факултета у Сарајеву затражило копију Мехмедагићевог досијеа.

„Увидом у досије уочили смо неколико нелогичности, па вам се обраћамо као надлежном инспекцијском органу у Кантону Сарајево да и ви извршите увид и утврдите да ли је било пропуста у образовном процесу студента Османа Мехмедагића“, наводи Тужилаштво у допису Инспекцији.

Тужилаштво БиХ наводи да на корицама уписног листа студента Мехмедагића пише да се на студије пријавио као ванредни студент 23. фебруара 1994. године иако је тадашњи Закон о универзитету СР БиХ прописивао да школска година почиње 1. октобра и завршава 30. септембра наредне календарске године.

„Потребно је да нас обавијестите да ли је након Закона о универзитету од 12. децембра 1990. године, а све до уписа студента на дан 23. фебруара 1994, постојао пропис који је омогућавао накнадни, односно ретроактивни упис“, појашњава се у допису.

Тужилаштво даље наводи да је на корицама уписног листа писало „услован упис“ и изјава студента Мехмедагића да због ратних околности не може приложити доказе о ранијем школовању, те се обавезао да ће недостајуће документе /диплому завршене средње школе/ Факултету доставити најкасније три мјесеца по престанку ратног стања.

Мехмедагић је доказ о завршеној средњој стручној спреми предао факултету 9. децембра 1999. године, и то на захтјев Факултета, који му без доказа о завршеној средњој стручној спреми није могао издати диплому.

„Потребно је да нас обавијестите да ли је постојао пропис који је дозвољавао `услован упис` и да ли је тај чин законит будући да је студент доказ о завршеној средњој школи доставио тек након дипломирања, односно 1999. и да ли пробијање рока од три мјесеца након престанка ратних дејстава, у свјетлу прописа који регулишу потребну стручну спрему за упис, утичу на законитост издате дипломе“, пише у захтјеву Тужилаштва.

Мехмедагић је имао завршену трогодишњу стручну школу – електричар, па Тужилаштво БиХ тражи да просвјетни инспектор утврди и да ли је постојао други пропис након 12. децембра 1990. године који је омогућавао ученицима са завршеном трогодишњом средњом школом /такозваним занатлијама/ упис на студиј Правног факултета, те да ли је такав упис могао бити могућ на начин као у овом случају.

Анализом датума положених испита, Тужилаштво је утврдило да је Мехмедагић исти дан када је уписао факултет 23. фебруара 1994. године положио испит из предмета Одбрана и заштита код професора Небојше Рончевића, а десетак дана након уписа положио и Латински језик.

„Видљиво је да је мјесец дана након уписа, у априлу, Мехмедагић положио већину испита. Потребно је да нас обавијестите да ли је постојао пропис који је дозвољавао полагање испита без претходно завршеног процеса одржане наставе и да ли је постојала законска могућност да се испити полажу на дан уписа на Факултет. Истовремено, потребно је да нас обавијестите да ли је постојао пропис који је омогућавао полагање испита у вријеме када није било законом прописаних испитних рокова“, поручили су из Тужилаштва.

Увидом у досије Мехмедагића у периоду од 23. фебруара до 23. априла 1994. године положио је свих осам предмета на првој години. На дане 10. октобра и 17. октобра 1994. године Мехмедагић положио је предмете Кривично право и Економска политика.

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар