Скупштина РС

Скупштина Српске усвојила нацрте закона о ВСТС и поријеклу имовине

ТЕКСТ ЗАКОНА О ВСТС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУЋЕН НА ДВОМЈЕСЕЧНУ ЈАВНУ РАСПРАВУ
  • Високи судски и тужилачки савјет РС биће самосталан и независан орган у Српској, који се састоји од Судског и Тужилачког одјељења, а имаће 11 чланова и својство правног лица. Финансираће се из буџета Српске и има задатак да осигура независно, непристрасно, ефикасно и професионално правосуђе. Његов састав  одражаваће састав народа и полну заступљеност у БиХ
  • Од укупно 64 присутна посланика, гласала су 63, а усвајање је подржало 45 посланика, против су била два, док је уздржано било 16
  • Уколико неко лице не може да докаже начин стицања имовине, та имовина се опорезује по стопи од 75 одсто након чега се обавезно обавјештава и тужилаштво да би могло да утврди да ли је иза такве имовине можда стајало одређено кривично дјело

ПОСЛАНИЦИ Народне скупштине Републике Српске усвојили су Нацрт закона о Високом судском и тужилачком савјету (ВСТС) Републике Српске.

Усвојен је и Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину.

Нацртом закона о ВСТС-у, усвојеном на приједлог народних посланика, предвиђено је оснивање ВСТС-а Српске, те се уређује његов рад, организација, надлежности, овлаштења, услови и мандат за вршење судијске и тужилачке функције.

Надлежности ВСТС-а Српске укључују, између осталог, именовање и спровођење дисциплинског поступка и разрјешење судија, судија Уставног суда Републике Српске, те обухватају јавне тужиоце у Српској и њихове замјенике.

Прописано је да је Савјет самосталан и независан орган у Српској, који се састоји од Судског и Тужилачког одјељења, а имаће 11 чланова и својство правног лица. Финансираће се из буџета Српске и има задатак да осигура независно, непристрасно, ефикасно и професионално правосуђе.

Састав Савјета, у правилу, одражаваће састав народа БиХ и полну заступљеност у БиХ.

Нацрт закона о ВСТС-у Српске упућен је у јавну расправу која ће се спровести у року од 60 дана.

У вези са овим нацртом закона, од укупно 64 присутна посланика гласала су 63, а његово усвајање подржало је 45 посланика, против су била два, док је уздржано било 16 посланика.

Законом о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину уређују се услови, начин и поступак под којим се утврђује имовина и увећање имовине физичког лица и посебан порез на увећање имовине, а за коју физичко лице не може да докаже начин стицања, као и органи надлежни за спровођење овог закона.

Циљ овог закона, усвојеног на приједлог Клуба посланика СНСД-а, јесте да се обезбиједи ефикаснији систем борбе против корупције, сиве економије и изградња институција, али и да се кроз правни систем контролишу приходи и тако превентивно дјелује и спријече могуће злоупотребе.

Овим пореским законом је предвиђено да се, уколико лица не могу да докажу начин стицања имовине, та имовина опорезује по стопи од 75 одсто након чега се обавезно упознаје и тужилаштво које би могло утврдити да ли је иза такве имовине можда стајало одређено кривично дјело.

У вези са овим законом, од укупно 64 присутна посланика сви су гласали, а његово усвајање подржало је 46 посланика, против није био ниједан, док је уздржано било 18 посланика.

Скупштина је по хитном поступку усвојила и Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, а овим актом регулише се својина на непокретностима које служе за функционисање субјеката те власти, и то – Републике Српске, јединица локалне самоуправе, јавних предузећа, јавних установа и других јавних служби чији је оснивач Српска, односно јединица локалне самоуправе.

Непокретна имовина која се сматра власништвом субјеката јавне власти Српске, а коју они користе за обављање њихове основне дјелатности, по сили закона постаће својина тих субјеката.

Остале тачке

Посланици су по хитном поступку усвојили Закон о допунама Закона о републичкој управи, којим се предвиђа нова републичка управна организација – Агенција за лијекове и медицинска средства Републике Српске и прописују послови које она обавља.

Усвојен је и Закон о фискализацији ради даљег развијања и унапређења система фискализације с циљем сузбијања сиве економије у Српској.

Овим актом уређују се садржај фискалног рачуна, те остале процедуре неопходне за ефикасну контролу оствареног промета робе, односно услуга, посредством електронских фискалних уређаја.

По хитном поступку усвојен је и Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању којим се омогућава изједначавање полицијских службеника из Српске и ФБиХ запослених у полицијским агенцијама на нивоу БиХ, када је у питању испуњавање услова за престанак радног односа.

Скупштина је усвојила Закон о обновљивим изворима енергије којим се дефинишу нове шеме подстицаја с циљем да се утиче на повећање изградње објеката који користе обновљиве изворе, али и удио „зелене енергије“ у укупној производњи електричне енергије у Српској.

Посланици су усвојили и Нацрт закона о аудио-визуелним дјелатностима чији је циљ подстицање њиховог развоја и промоција аудио-визуелног стваралаштва у Српској.

Усвојена је одлука о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“, којом се прописује усвајање тог плана.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је рад првог дијела 20. редовне сједнице парламента и наставак заказао за уторак, 22. фебруар, у 10.00 часова.

(Срна)

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар