Vijesti Svijet

Visoki prekršajni sud Hrvatske: Tompson uzvikivanjem „za dom spremni“ ne krši zakon

ISTI SUD RANIJE PET PUTA PRESUĐIVAO DA JE TO – „NEZAKONITO PONAŠANJE“

TROČLANO vijeće Visokog prekršajnog suda presudilo je da Marko Perković Tompson uzvikivanjem „Za dom spremni“ na početku pjesme „Bojna Čavoglave“ nije prekršio zakon.

To saznaje zagrebački „Jutarnji list i navodi da je isti sud ranije donio pet pravosnažnih presuda u kojima je presudio da uzvik „Za dom spremni“ predstavlja nezakonito ponašanje.

Ova najnovija odluka još nije poslata iz suda i još nije konačna, jer je zaustavljena u evidenciji sudske prakse, posebnom sudskom odeljenju koje analizira svaku novu presudu i utvrđuje da li je ona usklađena sa prethodnim presudama toga suda koje su se ticale istog pitanja, ali i presudama Evropskog suda u Strazburu i Suda EU.

Kao najviši sud u prekršajnoj grani sudstva, Visoki prekršajni sud nadležan je i za ujednačavanje sudske prakse u Hrvatskoj.

Portparolka Visokog prekršajnog suda Gordana Korotaj, rekla je, odgovarajući na pitanje u kojoj je fazi predmet Marka Perkovića Tompsona i da li je tačno da ga je tročlano vijeće tog suda oslobodilo, da ne može da daje informacije o tom predmetu dok se presuda ne pošalje iz suda.

U slučaju da se zbog neusklađenosti sa ranijim presudama zaustavi novodonesena presuda saziva se opšta sjednica sudskog odjeljenja u čiju nadležnost spadaju i sporne presude.

To odjeljenje ima devet sudija koji bi trebalo da raspravljaju o spornoj presudi i njenoj utemeljenosti i ako većina sudija zauzme stav da je tročlano sudsko vijeće u slučaju Tompson pogriješilo i donijelo presudu suprotnu dosadašnjoj praksi Visokog prekršajnog suda o pozdravu „Za dom spremni“ predmet će se vratiti istom vijeću na ponovno odlučivanje.

(Tanjug)

 

Dodaj komentar

Klikni ovde da postaviš komentar