Vlada RS

Lukač: Bezmalo svi teroristički akti u Evropi i svijetu imaju neku vezu sa BiH

PODSJETIO DA SU KULE BLIZNAKINJE U NJUJORKU SRUŠILI PRIPADNICI EL MUDŽAHIDA
  • U toku ratnih dejstava oformila se grupa džihadista na teritoriji FBiH uz pomoć političkog Sarajeva. Stvorili su odred El mudžahid koji je napravio stravične zločine nad Srbima. Uz pomoć muslimanske vlasti tog vremena, dobili sz pasoše, lične karte, formirali porodice i ostali u BiH. Ali su posijali sjeme radikalnog islama koji i danas živi u BiH – to je vehabizam. Sve i jedan teroristički akt u BiH upravo se desio od strane vehabija
  • Izvršioci krivičnih dijela po svijetu ili su bili prisutni u BiH u toku rata ili poslije rata ili su imali kontakte sa ljudima u BiH kroz paradžemate, ili su koristili oružje i municiju, eksploziv za izvršenje terorističkih akata, a da su imali veze sa BiH. Neka poveznica postoji sa najvećim brojem izvršenih terorističkih djela na tlu Evrope sa BiH i to je poražavajuće za BiH

GOSTUJUĆI u emisiji Direktno na ATV, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač poručio je da skoro svi teroristički akti u Evropi i svijetu imaju neku vezu sa BiH.

“Korijeni terorizma vezani za BiH sežu unazad mnogo godina. Naročito kada su u toku ratnih dejstava oformila i pojavila grupa džihadista formirana na teritoriji FBiH uz pomoć političkog Sarajeva. Oni su doveli džihad-ratnike koji su oformili odred El mudžahid koji je napravio stravične zločine nad Srbima. To su bili korijeni radikalnog islama u BiH.

– Znamo da su nakon završetka ratnih dejstavau BiH, upravo uz pomoć muslimanske vlasti tog vremena, dobili pasoše, lične karte, formirali porodice i ostali u BiH. Ali su posijali sjeme radikalnog islama koji i danas živi u BiH”, rekao je Lukač.

“Mi danas imamo desetine paradžemata koji su uglavnom formirani iz tog jezgra u kojem su ljudi napravili jedan novi vjerski pravac u BiH a to je vehabizam. Sve i jedan teroristički akt u BiH upravo se desio od strane vehabija. Skoro svi teroristički akti koji su se desili na tlu Evrope, pa čak i na svjetskom nivou imaju veze sa BiH.

– Da li su ti izvršioci samih krivičnih dijela bili prisutni u BiH u toku rata ili poslije rata ili su imali kontakte sa ljudima u BiH upravo kroz ove paradžemate, ili su koristili oružje i municiju, eksploziv za izvršenje terorističkih akata na tlu Evrope, a da su imali veze sa BiH. Neka poveznica postoji sa najvećim brojem izvršenih terorističkih djela na tlu Evrope sa BiH i to je poražavajuće za BiH. Nemoguće je da ne budemo na udaru svjetskih policijskih agencija i svih onih koji se bave problemom terorizma u čitavom svijetu i da ne budemo prepoznati kao utočište potencijalnih terorista”, poručio je ministar Lukač.

Teroristi koji su srušili kule bliznakinje u Njujorku su bili pripadnici odreda El mudžahid, bili su u BiH, a bili su direktni izvršioci tog napada.

BiH na državnom nivou nije radila mnogo na sprečavanju širenja vehabijskog pokreta i paradžemata. Oni danas žive i rade svoj posao i dalje, na suptilniji način, ali čekaju pogodan trenutak. Razvijaju infrastrukturu.

“MUP Srpske je odlučio da napravi upravu za borbu protiv terorizma. Trenutno jedino MUP Republike Srpske ima takav koncept borbe protiv terorizma u BiH. Za sve ove godine Uprava je došla do mnogo podataka. Na osnovu naših podataka preduzete su određene akcije za kontrolu i hapšenje terorista na tlu Evrope. Na takav način mi u Republici Srpskoj držimo situaciju pod kontrolom“, rekao je Lukač.

Ministar je podsjetio i da uvijek imamo usamljenih pojedinaca koji mogu da izvrše teroristički napad i naveo primjer napada na policijsku stanicu u Zvorniku, napad na vojnike u Rajlovcu i druge.

Dodaj komentar

Klikni ovde da postaviš komentar