Главно Документи

Текст Резолуције о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске

ИМА САМО ДЕВЕТ ЧЛАНОВА, АЛИ ЈЕ ИЗУЗЕТНО ЗНАЧАЈАН ДОКУМЕНТ

НАРОДНА скупштина Републике Српске усвојила је Резолуцију о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске.

СOС објављује интегрални текст овог изузетно значајног документа.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Клуб посланика СНСД

Клуб посланика СП

Клуб посланика СДС-К

 

          ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

          РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

          Г-дин Недељко Чубриловић

 

На основу чл. 182., 184. и 190. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11и 34/17) Клубови посланика СНСД, СП и СДС-К подносе Приједлог Резолуције о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске, са молбом да је у складу са пословничким процедурама уврстите у дневни ред Двадесет друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

 

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА ПОСЛАНИКА СНСД

                                                                   Радован Вишковић

 

 

              ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА ПОСЛАНИКА СП

                                                                  Слободан Протић

 

                             ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА ПОСЛАНИКА СДС-К

                                                                       Дарко Бањац

 

 ПРИЈЕДЛОГ

          РЕЗОЛУЦИJA  О ЗАШТИТИ УСТАВНОГ

          ПОРЕТКА И ПРОГЛАШЕЊУ ВОЈНЕ

          НЕУТРАЛНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Полазећи од статуса Републике Српске потврђене Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини (Дејтонски споразум) као потписнице свих његових анекса,

Имајући у виду да је у Босни и Херцеговини вођен један од трагичних сукоба у региону што је резултирало и посебним Анексом 1 Б Дејтонског споразума под називом Споразум о регионалној стабилизацији,

Настављајући позицију стране учеснице у закључењу Договорених основних принципа (Женевски принципи) од 8. септембра 1995. године и Наставка договорених основних принципа (Њујоршки принципи) од 26. септембра 1995. године као темеља Дејтонског споразума,

Потврђујући опредјељење за досљедно поштовање обавезе провођења Дејтонског споразума у складу са Споразумом од 29. августа 1995. године којим је Република Српска овластила Савезну Републику Југославију чија права и обавезе сада има Република Србија,  да у име Републике Српске потпише мировни споразум,

Прихватајући тумачење Европске комисије за демократију путем права  (Венецијанске комисије) дато под бројем 337/2005 од 10/11. јуна 2005. године, по коме се Бечка конвенција о праву међународних уговора односи и на ентитете у Босни и Херцеговини и анексе Дејтонског споразума,

Имајући у виду  Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србијеод 26.септембра 2006. године који је закључен у складу са чланом 3. тачка 2 а Устава Босне и Херцеговине,

Потврђујући став Народне скупштине Републике Српске о демилитаризацији Босне и Херцеговине као стратешком рјешењу за послијератну ситуацију,

Народна скупштина Републике Српске, на основу члана 68. и 70. Устава Републике Српске, на ________ сједници одржаној ___________ 2017. године,  доноси

 

          РЕЗОЛУЦИЈУ О ЗАШТИТИ УСТАВНОГ

          ПОРЕТКА И ПРОГЛАШЕЊУ ВОЈНЕ

          НЕУТРАЛНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1.

Република Српска је трајно опредјељена за поштовање уставног  поретка  Босне и Херцеговине настале међународним уговором уз гаранције великих сила и потписе Србије и Хрватске. Дејтонски споразум је дио  међународног права и његови анекси као проведбени споразуми могу се мијењати само уз споразуме страна – Републике Српске и Федерације БиХ.

2.

По Уставу Република Српска је јединствен и недјељив уставноправни ентитет у саставу Босне и Херцеговине, самостално обавља своје уставотворне, законодавне, извршне и судске функције које нису изричито Анексом 4. – Уставом  БиХ, додијељене институцијама Босне и Херцеговине.

3.

Територија Републике Српске је јединствена, недјељива и неотуђива у складу са чланом 3. Дејтонског споразума и Анексом 2. Дејтонског споразума под називом Споразумом о граничној линији између ентитета и односним питањима. Територија Републике Српске у проценту 49% и 51% територије Федерације су неотуђиво право у оквиру међународно признатих граница Босне и Херцеговине. То потврђује и Арбитражна одлука којом је успостављен Брчко-дистрикт  Босне и Херцеговине као сувласништво (кондоминијум) оба ентитета, без успостављања  територије Босне и Херцеговине.

4.

Територија Републике Српске не може бити отуђена на било који начин мимо Устава и закона,  нити јој се може утврдити и уписати друго својство. Сваки покушај ускраћивања свих суверених права над територијом Републике Српске сматраће се кршењем уставног поретка и међународног права и неће производити правно дејство.

5.

Република Српска је опредјељена да сваки будући статус координише са Републиком Србијом као потписницом Дејтонског споразума. У складу с тим Народна скупштина Републике Српске доноси одлуку о проглашавању војне неутралности Републике Српске у односу на постојеће војне савезе до евентуалног расписивања референдума у Републици Српској  на коме би се донијела коначна одлука о том питању.

6.

Народна скупштина утврђује обавезу свих органа и институција Републике Српске на провођење ове Резолуције, примјењујући уставне надлежности Републике. Свако супротно поступање биће санкционисано у складу са законом.

7.

Народна скупштина обавезује на поштовање ове Резолуције и све представнике из Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине, јер су бирани у Републици Српској која је по уставу и закону изборна јединица. Обавеза се односи и на представнике из Републике Српске у међународним организацијама и форумима.

8.

Народна скупштина обавезује Владу и све друге органе и институције да обавјештавају Народну скупштину о активностима које предузимају на спречавању покушаја кршења Дејтонског споразума и Устава Републике.

9.

Претходно донесени акти Народне скупштине Републике Српске који се односе на пуноправно чланство у војним савезима, престају да важе.

 

ПРЕДЈСЕДНИК  НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ

 

Недељко Чубриловић

 

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар