Одабрано РС и матица

Глобалном демократијом управља америчка Врховна демократија, а демократијама по земљама – амбасадори ВД

ВД СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ И ИНСТРУКЦИЈЕ НЕЋЕ УРУЧИВАТИ ЈАВНО И У ПИСАНОЈ ФОРМИ
  • Већински део свих грана власти, у принципу, припада амбасадору ВД. Мањински део власти припада влади сваке земље чији састав самостално проглашава национални парламенат, уз претходну сагласност амбасадора ВД.
  • Свака земља слободно и суверено утврђује и спроводи своју унутрашњу и спољну политику у складу са интересима ВД. Свака земља има загарантовано право на суверенитет и територијлни интегритет када је то у складу са интересима ВД
  • Сецесије од демократских држава представљају најгрубље кршење правила, угрожавју демократију и нису прихватљиве. Сецесије од аутократских држава представљају ширење демократије и јачање система владавине правила, отуда их на сваки начин треба охрабривати
  • Демократије и кандидати за демокртију се обавезују да, одговорним и креативним тумачењем интерса ВД и променом свести народа, обезбеде прихватање и ефикасну имплеменатацију интереса ВД као приоритетних сопствених националних и државних интереса

АМЕРИКАНЦИ већ деценијама свету намећу правила која креирају у свом интересу. На све начине присиљавају друге земље и народе да интересе САД држе изнад својих и да буду лојални (савезници) и послушни (сви остали).

Сједињене Државе, наравно, своја правила нису учиниле јавним, нити ће. Али, тим њиховим правилима је писану форму да шеф дипломатије СРЈ и председник Београдског форума за свет равноправних Живадин Јовановић.

Иако у америчкој игри против остатка света нема ништа ни добро ни племенито – читајте и уживајте.

 

ПОРЕДАК И ПРАВИЛА

ПОКУШАЈ КОДИФИКАЦИЈЕ ПРАВИЛА

Правило 1.

Свет се дели на демократију и аутократију.

Демократија је увек у праву.

Аутократија је увек ван закона.

Правило 2.

Демократија се организује на националном, регионалном и глобалном плану.

Глобалном демократијом управља Врховна демократија (у даљем тексту ВД) по принципу демократског централизма, регионалном демократијом специјални изасланици, а националном демократијом амбасадори ВД.

Национална демократија почива на строгој подели власти:

Већински део свих грана власти, у принципу, припада амбасадору ВД.

Мањински део власти припада влади сваке земље чији састав самостално проглашава национални парламенат, уз претходну сагласност амбасадора ВД.

Правило 3.

Постоје демократије по положају, наслеђем и стицањем по процедури, у складу са правилима.

Листе демократских и аутократских држава утврђује и повремено, сходно указаним потребама, објављује ВД.

Аутократије које претендују на статус демократије пролазе статус кандидата чије трајање зависи од напретка у прихватању интереса ВД као својих сопствених и креативног и одрживог исказивања лојалности.

Правило 4.

Свака земља слободно и суверено утврђује и спроводи своју унутрашњу и спољну политику у складу са интересима ВД.

Свака земља има загарантовано право на суверенитет и територијлни интегритет када је то у складу са интересима ВД.

Сецесије од демократских држава представљају најгрубље кршење правила, угрожавју демократију и нису прихватљиве.

Сецесије од аутократских држава представљају ширење демократије и јачање система владавине правила, отуда их на сваки начин треба охрабривати.

Правило 5.

Агресије су својство аутократије које демократија најоштрије осуђује и спречава.

Демократије, на челу са ВД, шире и бране демократске вредности, људска права, бољи живот и друге тековине, у складу са правилима.

Употреба војне силе у хуманитарне сврхе, за ширење демократије, људских права и бољег живота је у искључивој надлежности демократије.

Правило 6.

Да ли нека земља поштује принцип владавине правила и људских права зависи од оцене да ли је у стању да гарантује одрживост слободе деловања корпорација, обавештајних агенција, медија и невладиних организција ВД, на једној, као и да ли су баријере против водећих аутократија довољно високе, на другој страни.

Висина баријера из претходног става не мора бити прописана, али се мора ефикасно примeњивати.

Правило 7.

Недопустива је и кажњива ауторитарна контрола извора енергената, стратешких минерала, стратешких комуникација и велика тржишта.

Неотуђиво је право демократије на употребу свих расположивих средстава, укључујући војна, како би се ти ресурси ставили у функцију ширења демократије у свим правцима, посебно на Исток.

Правило 8.

ВД се обавезује да своје захтеве или обавезне инструкције другим демократијама или кандидатима за демократију неће уручивати писаним путем.

Изузетно ВД своје захтеве може испоручити у писаном облику ради избегавања велике штете или пропуштања изванредне прилике у корист демократије, али и тада уз обавезу чувања угледа и части циљаног субјекта.

Демократије и кандидати за демокртију се обавезују да, одговорним и креативним тумачењем интерса ВД и променом свести народа, обезбеде прихватање и ефикасну имплеменатацију интереса ВД као приоритетних сопствених националних и државних интереса.

Правило 9.

Етничко чишћење је апсолутно неприхватљиво и за најоштрију осуду.

Изузетно, етничко чишћење може бити политички целисходно. (Случај за студирање: етничко протеривање око 250.000 Срба са КиМ).

Правило 10.

Врховна демократија је креатор реалности по вољи свевишњег.

Реалност по којој се регулишу међународни односи и проблеми је све оно што ВД прогласи за реалност.

У случају сукоба са чињеницама и истином, у интересу ефикасности и предвидивости, предност има проглашена реалност.

Повеља УН и међународно јавно право уопште имају субсидијарни карактер.

У случају сукоба међународног права и правила, предност имају правила.

Обавезна тумачења Правила даје ВД.

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар