Влада РС Главно

Влада Српске одобрила исплату по 100 КМ за 2320 цивилних жртава рата и ратне тортуре

ПРЕЦИЗИРАЛА УСЛОВЕ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
  • Влада Републике Српске дала сагласност да се Министарству привреде и предузетништва на располагање стави додатних 1.500.000,00 КМ по Јавном позиву за директна улагања, те ће умјесто раније планираних 12.000.000,00 КМ, средства за ове намјене износити 13.500.000,00 КМ
  • Међу приоритетне уврстила и пројекат „Опремање основних школа информационо-комуникационом опремом и имплементација бежичне интернет мреже у свим школама – фаза 1“, вриједан четири милиона КМ

ВЛАДА Републике Српске донијела је данас на 184. сједници у Бањалуци Одлуку о допуни Одлуке о одобрењу исплате једнократне новчане помоћи борачким категоријама и пензионерима Републике Српске, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе Српске.

Допуном Одлуке једнократна новчана помоћ у износу од 100,00 КМ биће обезбијеђена и цивилним жртвама рата и жртвама ратне тортуре као посебним категоријама становништва.

Исплатом једнократне новчане помоћи биће обухваћено 2.320 лица од чега 1.035 корисника цивилне личне инвалиднине и 1.285 цивилне породичне инвалиднине, те 196 жртава ратне тортуре којe су корисници мјесечног новчаног примања, наводи се у саопштењу.

Из Бироа за односе с јавношћу Владе Српске подсјећају да је Влада Републике Српске на 175. сједници, одржаној 23. јуна 2022. године, донијела одлуку којом је обезбиједила исплату једнократне новчане помоћи у износу од 100,00 КМ борачким категоријама и пензионерима.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјени Одлуке о давању сагласности на План коришћења средстава, којом је дата сагласност да се Министарству привреде и предузетништва на располагање стави додатних 1.500.000,00 КМ по Јавном позиву за директна улагања, те ће умјесто раније планираних 12.000.000,00 КМ, средства за ове намјене износити 13.500.000,00 КМ, наводи се у саопштењу.

Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања расписан је 25. марта 2022. године и на исти се пријавило 312 привредних субјеката из најзначајнијих области прерађивачке индустрије.

С обзиром на велику заинтересованост привредних субјеката и вриједност инвестиционих пројеката, за подршку развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија планиран је већи износ подстицаја за наведене намјене, наводи се у саопштењу.

Влада Српске данас је донијела и Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава.

Измјенама и допунама предметне одлуке, у приоритетне пројекте који се финансирају из буџетских средстава намијењених за јавне инвестиције у 2022. години, Влада је уврстила и пројекат „Опремање основних школа информационо-комуникационом опремом и имплементација бежичне интернет мреже у свим школама – фаза 1“, вриједан четири милиона КМ.

Циљ прве фазе пројекта је квалитетније одвијање васпитно-образовног процеса уз лакше усвајање знања и боље исходе учења у складу са свјетским трендовима у области образовања.

У приоритетне пројекте који се финансирају из буџетских средстава за јавне инвестиције за 2022. годину, уврштен је и пројекат „Улагања у објекат Ортопедска хирургија у Слатини – набавка радова, медицинске и немедицинске опреме и намјештаја“, који ће бити подржан са 10 милиона КМ.

Ова одлука донесена је на основу претходно размотрене Информације о капиталним улагањима и средствима за капиталне инвестиције ЈЗУ Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, те усвајања закључка о потребама финансирања.

Такође, усвојеним измјенама и допунама предметне одлуке о приоритетним пројектима, Влада Срске је у 2022. години планирала и подршку пројекту „Изградња улице Недељка Савичића у општини Челинац“ укупне вриједности 250.000 КМ.

Како је наведено у образложењу овог пројекта, приоритет је изградња локалног пута – улице Недељка Савичића (такозвана Стара пруга), која је алтернатива магистралном путу Бањалука – Челинац – Котор Варош.

На данашњој сједници, Влада Српске донијела је Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма, којом се прописују поступак и критеријуми за додјелу средстава за развој туризма у Републици Српској.

Предметна материја тренутно је уређена Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма (Службени гласник Републике Српске, бр. 1/18, 49/20 и 114/21), а поједина рјешења из ове Уредбе било је потребно измијенити и усагласити са Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте, који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, посебно по питању претходних, општих услова које морају испунити сви подносиоци захтјева за финансирање.

Измјенама и допунама основне Уредбе о условима и критеријумима за додјелу средстава гранта за развој туризма предвиђају се општи услови који се односе на претходне провјере статуса подносилаца захтјева за финансирање зависно од облика организовања (вођење стечајног поступка или поступка ликвидације), вођење спора са подносиоцима захтјева због ненамјенски утрошених средстава из претходних година, усаглашавање података са другим институцијама по питању финансирања пројекта у области туризма с циљем избјегавања дуплог финансирања истих пројектних приједлога од стране различитих носиоца јавне власти, преноси РТРС.

Наведени општи услови су универзални и односе се на све врсте поступка којима се по Закону о туризму додјељују намјенска средстава из буџета Републике Српске за развој туризма.

Новину представља и то да ће поједине опште услове за додјелу намјенских средстава провјеравати Министарство трговине и туризма по службеној дужности, а у сарадњи са другим републичким органима управе, што се превасходно односи на провјеру услова измирених пореских обавеза и регистрационог статуса подносиоца захтјева.

Влада Српске на данашњој сједници донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске на План утрошка средстава за период 01. јануара до 30. септембра 2022. године, на позицији Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу, у износу од 313.797,25 КМ, наводи се у саопштењу.

Наведени износ средстава из ове Одлуке биће додијељен за финансирање пројеката и програма Савеза жена обољелих од рака дојке Искра Бања Лука, Удружења мултипле склерозе регије Источна Херцеговина, Дневног центра за дневно збрињавање одраслих особа са посебним потребама од 18 до 47 година старости „Моја нада“ Невесиње, Центра за координацију и подршку лица са инвалидитетом Источне Херцеговине, Центра за друштвени развој Фортуна група Бањалука, Удружења грађана „Слобода“ Бањалука, Удружења младих Челинац, Општинске организација Црвеног крста Осмаци, ЈУ Центра за социјални рад Милићи, Удружења трансплантираних Српске, Бањалука, ЈУ Центра за социјални рад Чајниче, Удружења дијабетичара Приједор, Удружења грађана за помоћ обољелим од астме и KOPB „Анемона“, ЈУ Центра за социјални рад Сребреница, Савеза друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње, Савеза параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српска – Бањалука, Савеза глувих и наглувих Републике Српске, Савеза дистрофичара Републике Српске Бањалука, Удружења породица и пријатеља особа са туберозном склерозом, те Удружења грађана „Институт за јавну управу и јавне политике“ Добој.

Правни основ за доношење Одлуке је члан 5. став 3. Закона о извршењу Буџета за 2022. годину. Уредбом о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу прописано је да расподјелу средстава од игара на срећу врши, између осталих, и Министарство здравља и социјалне заштите, у износу од 50 одсто од укупних средстава из члана 4. став 1. Уредбе.

Влада Српске усвојила је Акциони план за спровођење Стратегије развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период од 2022. до 2024. године.

Акционим планом за спровођење Стратегије разрађена је оквирна динамика реализације мјера, кључних стратешких пројеката, других потенцијалних пројеката и активности у периоду 2022.-2024. године, оквирно су планирана финансијска средства и одређени носиоци њихове реализације.

Акциони план је израђен у сарадњи са надлежним министарствима/институцијама Републике Српске који су носиоци реализације појединих пројеката и активности.

 

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар